ปลัดแรงงานสั่งดูแล 28 แรงงานไทยถูกลอยแพในอุซเบกิสถาน

ปลัดแรงงานสั่งดูแล 28 แรงงานไทยถูกลอยแพในอุซเบกิสถาน

ปลัดแรงงานสั่งดูแล 28 แรงงานไทยถูกลอยแพในอุซเบกิสถาน

รูปข่าว : ปลัดแรงงานสั่งดูแล 28 แรงงานไทยถูกลอยแพในอุซเบกิสถาน

กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือแรงงานไทย 28 คน ที่กลับจากสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน หลังถูกลอยแพและงดจ่ายเงินเดือน พร้อมสั่งการให้ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิของกรมการจัดหางานเข้าดูแล และประสานกรมการกงสุลติดตามค่าจ้างจากนายจ้างต่อไป

วันนี้ (16 มิ.ย.2563) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย ซึ่งกลับจากการทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จำนวน 28 คน ที่ถูกนายจ้าง-บริษัทจัดหางาน ลอยแพ และงดจ่ายเงินเดือน ตั้งแต่ มี.ค.2563 ว่า ได้สั่งการเร่งด่วนให้ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิของกรมการจัดหางาน ดำเนินการช่วยเหลือและดูแลแรงงานไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหากเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


ทั้งนี้ ทางกรมการจัดหางานจะดำเนินการสอบปากคำ รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ต่อไป โดยตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 แรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุเพิ่มเติมว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบปัญหาในต่างประเทศ ตามอัตราที่กองทุนฯกำหนด ส่วนเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายในต่างประเทศจะประสานกรมการกงสุล เพื่อติดตามจากนายจ้างต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน