เจรจาหนี้และขอสินเชื่อ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เจรจาหนี้และขอสินเชื่อ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เจรจาหนี้และขอสินเชื่อ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

รูปข่าว : เจรจาหนี้และขอสินเชื่อ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ภูเก็ตจัดกิจกรรมพบปะเจรจาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันนี้ (16 มิ.ย.2563) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต,สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จัดกิจกรรมพบปะเจรจาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ ผู้ที่จะพักชำระหนี้ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นต้น ได้เข้าถึงสถาบันการเงินทุกแห่ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 2 วัน โดยวันนี้ (16 มิ.ย.) เป็นในส่วนของสถาบันการเงินซึ่งมาร่วมจำนวน 15 แห่ง

 

 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสุวัฒน์ พรหมขุนทอง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่ปรึกษาและคณะทำงานรายสาขาด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งพูดคุยกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 ค่อนข้างมากพอสมควร เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีธุรกิจบริการ ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และกิจการที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวมากถึง 85% ของ GDP จังหวัด ดังนั้นเมื๋อนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ทำให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สิน เนื่องจากไม่มีรายได้ ทางจังหวัดภูเก็ต จึงมีการบูรณาการร่วมกับสถาบันการเงินและภาคประชาชน โดยจังหวัดภูเก็ตรับเป็นผู้ประสานงานกับสถาบันการเงิน ซึ่งมาเข้าร่วม 15 แห่ง และแต่ละสถาบันการเงินก็มีมาตรการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป คาดว่าการพบปะกันในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่ง

 

 

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน