ชี้รัฐบาลฉวยโอกาส COVID-19 อ้างฟื้น ศก.ร่วม CPTPP

ชี้รัฐบาลฉวยโอกาส COVID-19 อ้างฟื้น ศก.ร่วม CPTPP

ชี้รัฐบาลฉวยโอกาส COVID-19 อ้างฟื้น ศก.ร่วม CPTPP

รูปข่าว : ชี้รัฐบาลฉวยโอกาส COVID-19 อ้างฟื้น ศก.ร่วม CPTPP

อาจารย์เดชาระบุ รัฐบาลอ้างฟื้นเศรษฐกิจหลัง COVID-19 เข้าร่วม CPTPP แต่จะยิ่งทำให้คนรวยๆ ขึ้น คนจนยากจนลงไปอีก ขณะที่ชาวนากังวลการเก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวเองไว้ปลูกฤดูกาลต่อไปจะผิดกฎหมาย

วันนี้ (17 มิ.ย.2563) นางกนกพร นวลจันทร์ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้หลายชนิด โดยการคัดเลือก ผลผลิตที่ดีที่สุดนำมาเป็นแม่พันธุ์ในการปลูกครั้งต่อไป รวมทั้งการผสมพันธุ์ข้าวด้วยวิธีดั้งเดิม เพื่อไว้หว่านปลูกในรอบต่อไป

การเร่งรัดเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ของทางรัฐบาล แม้นายกรัฐมนตรีจะบอกถึงการตัดสินใจว่า จะอยู่บนประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ แต่ชาวนาที่เก็บเมล็ดพันธุ์เอง กังวลว่า หากไทยเข้าร่วม CPTPP จะทำลายวัฒนธรรมการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ของคนในชุมชน และการเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร อาจเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทำให้ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชน ในทุกรอบการผลิตเพิ่ม ต้นทุนรายจ่ายก็เพิ่มสูงขึ้น

 

ขณะที่ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวว่า รัฐบาลฉวยโอกาสในช่วงวิกฤต COVID-19 เป็นข้ออ้างในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเร่งรัดให้เข้าร่วมข้อตกลงการค้า CPTPP ซึ่งยังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นธรรม

เห็นได้ชัดว่า รัฐบาลใช้กรอบแนวคิดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง เพราะการเข้าร่วม CPTPP จะให้ผลประโยชน์นับหมื่นล้านบาท แต่ถามว่า มีความเป็นธรรมหรือไม่ที่จะนำกลุ่มเกษตรกรไปแลกกับผลประโยชน์นี้ ซึ่งรัฐมองว่า ภาคการเกษตรมีเม็ดเงินน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม ก็จะทำให้คนรวยยิ่งได้ประโยชน์ ส่วนคนจนก็จนลง ทำให้ความเหลื่อมล้ำยิ่งมีช่องว่างมากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน