กรมอนามัยตรวจมาตรการ ร.ร.นานาชาติ เปิดเทอม New Normal

กรมอนามัยตรวจมาตรการ ร.ร.นานาชาติ เปิดเทอม New Normal

กรมอนามัยตรวจมาตรการ ร.ร.นานาชาติ เปิดเทอม New Normal

รูปข่าว : กรมอนามัยตรวจมาตรการ ร.ร.นานาชาติ เปิดเทอม New Normal

กรมอนามัยตรวจเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติ หลัง ศบค.มีมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ให้เปิดเรียนได้เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน COVID-19

วันนี้ (18 มิ.ย.2563) กรมอนามัยตรวจเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในเขตพระโขนง หลังเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal กำหนดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเป็นกลุ่มเดียว


นอกจากนี้ ยังเน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิด ประตูห้องน้ำ จัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อลดการสัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก และควรเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัด


นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ ระบุว่า กรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการได้จัดมาตรการและคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกัน COVID-19 และชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับบุคลากรสาธารณสุข จัดอบรมครูรอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน พร้อมทั้งให้โรงเรียนประเมินตัวเองตามแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด


สำหรับคำแนะนำการปฏิบัติ อาทิ รถรับ-ส่งนักเรียนควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่เปิดประตู ที่นั่ง ที่วางแขน ซึ่งก่อนไปรับและหลังส่งนักเรียนให้เปิดหน้าต่างรถทุกครั้งเพื่อระบายอากาศ ส่วนนักเรียนที่เดินทางด้วยรถสาธารณะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างการเดินทาง และหากพบว่า เด็กมีไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

กลับขึ้นด้านบน