"ประวิตร" ย้ำจัดการน้ำทั่วถึงแก้ภัยแล้งลำปาง

"ประวิตร" ย้ำจัดการน้ำทั่วถึงแก้ภัยแล้งลำปาง

"ประวิตร" ย้ำจัดการน้ำทั่วถึงแก้ภัยแล้งลำปาง

รูปข่าว : "ประวิตร" ย้ำจัดการน้ำทั่วถึงแก้ภัยแล้งลำปาง

พล.อ.ประวิตร ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน จ.ลำปาง ย้ำให้บริหารจัดการน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึง แม้ขณะนี้ไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง

วันนี้ (18 มิ.ย.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งใน อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

รองนายกฯ ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำให้สามารถดูแลประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ทั้งเขตลุ่มน้ำวังตอนล่าง การรักษาระบบนิเวศ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปตามแผนแม่บท 20 ปี

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ระบุว่า จ.ลำปาง มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำกว่า 19,000 ไร่ แต่ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำทำให้ปัจจุบันไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซมระบบประปา วางท่อน้ำดิบ รวม 76 แห่ง ได้รับงบกลางเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน และงบประมาณด้านน้ำ วงเงินกว่า 726 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอีกกว่า 20 โครงการ

 

กลับขึ้นด้านบน