รองนายกฯ ปรับมาตรการช่วยสวนปาล์มจากผลกระทบ COVID-19

รองนายกฯ ปรับมาตรการช่วยสวนปาล์มจากผลกระทบ COVID-19

รองนายกฯ ปรับมาตรการช่วยสวนปาล์มจากผลกระทบ COVID-19

รูปข่าว : รองนายกฯ ปรับมาตรการช่วยสวนปาล์มจากผลกระทบ COVID-19

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยชาวสวนปาล์ม หลังกระทบ COVID-19 ยึดหลักปาล์มคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม ผลักดันไบโอดีเซล ลดมลภาวะ ชื่นชมเกษตรกร ร่วมมือ กนป. รัฐประกันรายได้ ต่อเนื่องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (19 มิ.ย.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เดินทางไปมอบนโยบายแก่ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง และคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม พร้อมพบปะชาวสวนปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการ พื้นที่ อ.พุนพิน และ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

พล.อ.ประวิตรกล่าวแสดงความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ,กระบี่ ,พังงา ,นครศรีธรรมราช และ ชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 75 ของประเทศ จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปาล์มมีราคาลดลง แต่รัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 1,400 ล้านบาท

ที่ผ่านมา กนป.ได้ออกมาตรการ ด้านการผลิต การตลาด และพลังงาน โดยยึดหลัก ปาล์มคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม ผลักดันไบโอดีเซล ลดมลภาวะ ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2563 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 17 ล้านตัน

กนป.จึงต้องเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ โดยเน้นมาตรการด้านพลังงาน การนำไปผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 10 ให้ได้ตามเป้าหมาย ก็จะทำให้ราคาปาล์มน้ำมัน เฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่า 4 บาท/ กิโลกรัม ซึ่งจะเพียงพอต่อการดำรงชีพ ของเกษตรกร

พล.อ.ประวิตรกล่าวมอบนโยบาย ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยให้ ผวจ. เป็นหัวหน้าทีม สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ให้ปลูกฝังการตัดปาล์มที่มีคุณภาพสุกเต็มที่ ,กวดขันการรับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตามที่กรมการค้าภายในกำหนด ,กำกับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 และกวดขันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น พล.อ.ประวิตร เดินทางไป สหกรณ์สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบถุงปันสุข ให้แก่เกษตรกร 2,000 ชุด พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และกล่าวขอบคุณ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตามมาตรการของ กนป.และร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ผ่านมาด้วยดี ยืนยันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และผู้ประกอบการในภาพรวมอย่างเป็นธรรม และพร้อมชดเชยประกันรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล

กลับขึ้นด้านบน