ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กทม. เช็กความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กทม. เช็กความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กทม. เช็กความพร้อมก่อนเปิดเทอม

รูปข่าว : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด กทม. เช็กความพร้อมก่อนเปิดเทอม

กทม. เตรียมพร้อมคุมเข้มป้องกัน COVID-19 ก่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ ย้ำเจ้าหน้าที่ฝึกให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ ขอให้ผู้ปกครองสบายใจ หลังตรวจหาเชื้อ COVID-19 บุคลากรครู ยังไม่พบผู้มีความเสี่ยง

วันนี้ (19 มิ.ย.2563) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ตามมาตรการระยะเตรียมการก่อนเปิดรับเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตประเวศ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนธรรมานุรักษ์ เขตสวนหลวง เพื่อพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้

ปลัด กทม.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกแห่ง จัดกิจกรรม Big cleaning อาคารสถานที่ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ห้องเรียน ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องเด็กเล่น สื่อการสอน เครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขาและการกำจัดขยะมูลฝอย

หลังจากเปิดแล้วต้องเคร่งครัดปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าศูนย์เด็กทุกคนต้องล้างมือ ล้างเท้า ตรวจวัดไข้ อาการไอ น้ำมูก เสมหะ เว้นระยะห่างในห้องเรียนอย่างน้อย 1 เมตร และห้องเรียนห้องละ 15 คนเท่านั้น เด็กทุกคนใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลาระหว่างอยู่ในศูนย์ ให้คุณครูฝึกใส่ ถอด และเก็บหน้ากากผ้าอย่างถูกสุขลักษณะ ให้กับเด็กเป็นประจำ จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก หรือ ครูพี่เลี้ยง พาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมทุกประเภท งดกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันจำนวนมาก ให้เน้นไปที่กิจกรรมเฉพาะตัว โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน โดยให้มีครูพี่เลี้ยง 1 คน เน้นกิจกรรมที่ให้เด็กทำบนพื้นที่เฉพาะของแต่ละคน

กรณีพบเด็กป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนดจะต้องจัดเตรียมห้องแยกไม่ให้นำเด็กไปปะปนร่วมกับเด็กคนอื่น และในวันเปิดภาคเรียนอนุญาตผู้ปกครอง มาส่งได้เฉพาะบริเวณจุดรับ-ส่งเด็กเล็ก หน้าทางเข้าศูนย์ฯ เท่านั้น งดการรับและส่งเด็กก่อนวัยเรียนจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังทุกสำนักงานเขตให้ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาจัดระเบียบดูแลความเรียบร้อย ด้านบุคลากรครูที่อยู่ในสังกัดได้สุ่มตรวจสุขภาพตรวจหาเชื้อ COVID-19 และทำแบบประเมินสุขภาพ ยังไม่พบผู้มีความเสี่ยง จึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจได้

สำหรับ กทม. ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 292 ศูนย์ ในพื้นที่ 45 เขต แบ่งเป็น ศูนย์ฯขนาดเล็ก S มีเด็กก่อนวัยเรียนน้อยกว่า 50 คน จำนวน 39 สำนักงานเขต 155 ศูนย์ ขนาดกลาง M มีเด็กก่อนวัยเรียน 50-100 คน จำนวน 33 สำนักงานเขต 75 ศูนย์ และขนาดใหญ่ L มีเด็กก่อนวัยเรียน 101 คนขึ้นไป จำนวน 26 สำนักงานเขต 62 ศูนย์ รวมเด็กก่อนวัยเรียนทั้งสิ้น 22,713 คน รวมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทั้งสิ้น 2,053 คน ซึ่งเขตที่ไม่มีศูนย์พัฒนา วัยเรียนได้แก่ บางบอน บางรัก บางกอกใหญ่ พระนคร และสัมพันธวงศ์

 

 

กลับขึ้นด้านบน