เตรียมประกาศเวนคืนที่ดินทำแก้มลิงคู้บอน

เตรียมประกาศเวนคืนที่ดินทำแก้มลิงคู้บอน

เตรียมประกาศเวนคืนที่ดินทำแก้มลิงคู้บอน

รูปข่าว : เตรียมประกาศเวนคืนที่ดินทำแก้มลิงคู้บอน

กทม.ลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมประกาศ พ.ร.ฏ. กำหนดเขตเวนคืนที่ดิน จัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน หลังคนในชุมชนรอบบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน ยื่นหนังสือถึง ผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากโครงการไม่คืบหน้าและมีนายทุนเข้ามาถมดินในบริเวณดังกล่าว

วันนี้(19 มิ.ย.2563) นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาว ประชุมร่วมกับคณะตัวแทนจากสำนักระบายน้ำ ตัวแทนจากสำนักการโยธา (ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตัวแทนเจ้าของที่ดิน และตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เรื่อง เรื่องขอให้ตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดิน เพื่อทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่เตรียมประกาศฯ สืบเนื่องจากการชาวชุมชนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ กทม. (ยื่นครั้งที่ 2) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ว่าฯ ใช้อำนาจบังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักระบายน้ำ สำนักการโยธาฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานเขตคันนายาว และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่เตรียมประกาศฯ

 


ก่อนหน้านี้ ตัวแทนชาวบ้านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ผังบริเวณการจัดทำพื้นที่แก้มลิงคลองคู้บอน ตามที่สำนักการระบายน้ำได้กำหนดขอบเขตรูปแบบโครงการ พบว่าที่ดินในพื้นที่โครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนบางส่วนมีเอกชนนำดินเข้ามาถมและปรับหน้าดิน รวมทั้งทำถนนเข้าถึงที่ดิน ที่ดินบางแปลงมีการยื่นรังวัดแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงย่อย และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินไว้แล้ว หากปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปอีกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินหรือบุคคลภายนอกที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังที่ต้องเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน รวมถึงส่วนราชการอาจต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในการเวนคืนที่ดินที่สูงเกินความจำเป็น

ในวันเดียวกันผู้ช่วยผู้อำนวยการ สนง.เขตคันนายาว พร้อมตัวแทนจากสำนักระบายน้ำและสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน เขตคันนายาว ว่าอยู่ระหว่างการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 2 จุดคือ กำแพง ม.ปัญญาอินทรา P. 1 (ติดคลองคู้บอน) ถ.ปัญญาอินทรา และในบริเวณหมู่บ้านเสนาพาร์ควิลล์ ถ.คู่ขนานวงแหวนตะวันออก รวมทั้งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในประกาศของเว๊บไซด์และเฟสบุคของสำนักงานเขตคันนายาวต่อไป

 


นอกจากนี้ ผู้ช่วย ผอ.สนง.เขตคันนายาว ชี้แจงขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินว่ามี 10 ขั้นตอน ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนที่ 1 คือสำนักการโยธาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอผู้ว่ากรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยต่อไป ก่อนจะนำเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน หากไม่มีการแก้ไขใดๆจะใช้เวลา 8-12 เดือน

ทั้งนี้ ตัวแทนจากกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ได้แจ้งในที่ประชุมว่าขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดรังวัดเขตพื้นที่โครงการฯที่จะเวนคืนได้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา แต่ตัวแทนจากสำนักการโยธาแจ้งว่า มีเลขที่โฉนดที่ดินที่จะต้องเวนคืนแล้ว


พื้นที่บริเวณบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอนนี้ เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการจัดหาพื้นที่ลุ่มต่ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเป็นบึงรับน้ำหรือแก้มลิง ในการชะลอน้ำมากักเก็บไว้ชั่วคราวก่อนจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยต่อไป อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการขอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เป็นพื้นที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรมมีขนาด 130 ไร่หรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล 29 แห่ง สามารถรองรับน้ำได้ 870,000 ลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ 4 เขต คือ เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตสายไหม และเขตมีนบุรี ที่มีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคนอาศัยอยู่

 

 

กลับขึ้นด้านบน