โปรดเกล้าฯ "พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร" นั่งอธิบดีดีเอสไอ

โปรดเกล้าฯ "พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร" นั่งอธิบดีดีเอสไอ

โปรดเกล้าฯ "พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร" นั่งอธิบดีดีเอสไอ

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ "พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร" นั่งอธิบดีดีเอสไอ

โปรดเกล้าฯ "พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร" เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คนใหม่ แทน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ที่พ้นจากตำแหน่งหลังขอยื่นลาออกเพื่อรักษาอาการป่วยตั้งแต่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา

วานนี้ (19มิ.ย.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ประกาศ ณ วันที่ 17 มิ.ย.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

โปรดเกล้าฯตั้ง "พ.ต.ท.กรวัชร์" นั่งอธิบดีคนใหม่

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 15  มิ.ย.นี้

 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่งอนุญาต ให้พ.ต.อ.ไพสิฐ ลาออกจากราชการตามที่ยื่นคำขอ โดยมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการตั้งวันที่ 2 เม.ย.นี้ เพื่อดูแลสุขภาพ โดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการขอให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 113

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ  เนื่องจาก พ.ต.อ.ไพสิฐ มีอาการป่วยและต้องเข้ารับการผ่าตัด จึงขอลาราชการอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระทรวงจึงแต่งตั้ง พ.ต.ท.กรวัชร์ ไปปฏิบัติราชการแทน เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีดีเอสไอมาก่อน ประกอบกับมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีสำคัญที่ดีเอสไออยู่ระหว่าดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตั้ง "พ.ต.ท.กรวัชร์" รักษาราชการ เหตุอธิบดี DSI ป่วย-ผ่าตัด

 

กลับขึ้นด้านบน