ประชุมผู้ปกครอง New Normal รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

ประชุมผู้ปกครอง New Normal รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

ประชุมผู้ปกครอง New Normal รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

รูปข่าว : ประชุมผู้ปกครอง New Normal รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

โรงเรียนสังกัด กทม. ประชุมผู้ปกครอง รับทราบแนวทางจัดการเรียนในช่วง COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่นำบุตรหลานไปสถานที่แออัด ปฏิบัติตามมาตราการสาธารณสุขเคร่งครัด ต้องสแกนไทยชนะ สลับวันเรียน ไฟเขียวนักเรียนหญิงไว้ผมยาว

วันนี้ (20 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา เป็น 1 ในสังกัดโรงเรีบนกทม.จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น เพื่อรับทราบแนวทาง ระเบียบต่างๆ ความพร้อมการจัดระบบการเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด

เริ่มตั้งแต่ทางเข้าประตู ผู้ปกครองทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมจะไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ ใช้สถานที่บริเวณห้องโถงประชุม โดยจัดเก้าอี้ให้ผู้ปกครองนั่งเว้นระยะห่าง นั่งได้โต๊ะละ 3 คน

น.ส.ปานสิริ เสาวดี ผอ.ร.ร.ตั้งพิรุฬธรรม กล่าวว่า ในช่วงเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลัก "4 on" สอดคล้องกับสำนักการศึกษากทม. กำหนดสลับวันเรียนของนักเรียน แต่ละระดับชั้น โดยชั้น อ.2 ป.1-3 และ ม.1 ให้มาเรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วนชั้นอื่นๆ ให้มาเรียนวันพฤหัสบดี ใช้เวลาเรียนตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น.

 

การกำหนดวันเรียนของแต่ละระดับชั้น 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม อังกฤษ วันที่ไม่มาเรียน ครูจะมอบใบงานให้ศึกษาเพิ่มเติม การสลับวันเรียนจะใช้เรียนไปจนกว่ารัฐบาลจะปลดล็อกให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

นอกจากนี้ขอความร่วมมือไม่นำบุตรหลานไปสถานที่แออัด หากมีอาการต้องพบแพทย์ บุคคลในครอบครัวปฏิบัติตามมาตราการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ปกครองเตรียมช้อน แก้วน้ำ ส่วนตัว ให้บุตรหลาน โดยโรงเรียนจะมีฉากใสกั้นทุกโต๊ะภายในโรงอาหาร เว้นระยะห่างการนั่ง เหลื่อมเวลาการรับประทานอาหารของเด็กแต่ละระดับชั้น

ผู้ปกครองทุกคนต้องสแกนคิวอาร์โค้ดเหมือนเช่นการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ รวมทั้งอนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาว แต่ต้องรักษาความสะอาดตั้งแต่ อ.1-ม.6 ถักผมเปีย หรือ รวบผมติดโบว์ของร.ร. ไม่อนุญาตดัดผม หรือ ทำสีผม

สำหรับเด็กชาย รองทรงสูงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความยาวด้านบนของศรีษะไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่อนุญาตให้กันจอน เนื่องจากไม่สุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกานอกจากนี้ ร.ร.ได้ทำบัตรนักเรียน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ทราบรายละเอียดข้อมูลของบุตรหลาน และข่าวสารของโรงเรียนได้ทั้งหมด

 

 

กลับขึ้นด้านบน