ตะลึง! Gen Y กทม.สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ตะลึง! Gen Y กทม.สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ตะลึง! Gen Y กทม.สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รูปข่าว : ตะลึง! Gen Y กทม.สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สสส.-นักวิชาการ เผยผลวิจัยพบ Gen Y มากกว่า 51.09% นิยมสั่งอาหารออนไลน์มากที่สุด โดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดพบกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะช่วง COVID-19 ยอดพุ่ง ห่วงคนไทยป่วยโรคเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน

วันนี้ (22 มิ.ย.2563) ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า รายงานสุขภาพคนไทย 2563 โดย สสส. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และภาคีเครือข่ายนักวิชาการ พบสถิติสำคัญว่าวัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดจากประเทศตะวันตก อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ มากถึง 69.2% รองลงมาคือภาคกลาง 54.6% ภาคใต้ 48.7% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41.9% และภาคเหนือ 38.7% ตามลำดับ

โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 คนไทยอาจมีแนวโน้มบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดมากขึ้น จากการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Food Delivery โดย Kantar Worldpanel ได้สำรวจผู้บริโภคคนไทย 1,638 ราย อายุระหว่าง 15-49 ปี ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองช่วงวันที่ 10-16 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าผู้บริโภคสั่งอาหารผ่าน Food Delivery มากขึ้น 38% เมื่อเทียบกับเมื่อก่อน

การสั่งอาหารออนไลน์ช่วยลดการรวมตัวของคนในที่สาธารณะ ลดโอกาสแพร่กระจายโรค แต่อาหารที่ได้รับความนิยมสั่ง มักเป็นอาหารจานด่วน จึงเป็นห่วงสุขภาพ เพราะอาหารฟาสต์ฟู้ดมีคลอเรสเตอรอลสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน

ทั้งนี้ สสส. แนะนำให้ผู้บริโภครับประทานอาหารแบบ 2:1:1 ผัก 2 ส่วน ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ควบคู่ไปกับการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้บริโภคและผู้ประกอบการลดใช้พลาสติก เนื่องจากอาหารพร้อมทานส่วนใหญ่มักใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชิ้นเช่น  กล่องโฟม ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ซองน้ำจิ้ม

ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่าปริมาณขยะพลาสติกของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ตันต่อวัน โดยขยะประเภทนี้ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

อ่านข่าวเพิ่ม New Normal เมื่อต้องกลับมาใช้ชีวิต หลัง COVID-19 กำลังจะไป

Gen Y สั่งอาหารออนไลน์มากถึง 51%

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น และเยาวชนไทยมากขึ้น ทั้งเพจรีวิวอาหาร ฟู้ดบล๊อกเกอร์ และล่าสุดคือแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหาร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเทรนด์อาหาร และการเข้าถึงร้านอาหารอย่างง่ายดายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

สอดคล้องกับผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สำรวจพฤติกรรมทางออนไลน์ เรื่อง “การใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย”ช่วงวันที่ 5-15 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์มากที่สุดคือ Gen Y (อายุ 19-38 ปี) จำนวน 51.09% รองลงมาคือกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) กลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) และกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี)

ทั้งนี้การสำรวจยังพบด้วยว่า อาหารยอดนิยมที่ทุก Gen สั่งมากกว่า 61.06% คืออาหารจำพวกฟาสต์ฟู้ด อาทิ ไก่ทอด เบอร์เกอร์ และพิซซ่า แต่มีข้อมูลอื่นว่าคนไทยกินผักและผลไม้สดเป็นประจำน้อย 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน