ตรวจเลือกทหารเริ่ม 26 มิ.ย. ลดเวลาฝึกเหลือ 6 สัปดาห์

ตรวจเลือกทหารเริ่ม 26 มิ.ย. ลดเวลาฝึกเหลือ 6 สัปดาห์

ตรวจเลือกทหารเริ่ม 26 มิ.ย. ลดเวลาฝึกเหลือ 6 สัปดาห์

รูปข่าว : ตรวจเลือกทหารเริ่ม 26 มิ.ย. ลดเวลาฝึกเหลือ 6 สัปดาห์

กระทรวงกลาโหม เตรียมความพร้อมตรวจเลือกทหารเกณฑ์ หลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้เลื่อนการตรวจเลือกออกไป และในปีนี้จะลดชั่วโมงฝึก“ทหารเกณฑ์” เหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังย้ำเข้มตรวจฝึกตามมาตรฐาน

วันนี้ (23 มิ.ย.2563) พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการว่า จะดำเนินการ 2 ช่วง โดยช่วงแรกดำเนินการด้านเอกสาร ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-22 ก.ค. เป็นการแก้ไขหมายเรียก หรือ สด.35 เพื่อรับทราบวัน สถานที่สมัคร รวมถึงยื่นเจตจำนงค์ในการสมัครใจเป็นทหาร หรือ สละสิทธิ์ขอผ่อนผันได้

โดยใครที่สมัครในช่วงที่แก้ไขหมายเรียก และในช่วงสิ้นการเป็นทหารกองประจำการและมีความประสงค์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ในส่วนกองทัพบก จะบวกคะแนนให้ 5 เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามผู้ใดไม่สะดวกมารับหมายเรียกด้วยตนเอง ให้ผู้แทนมารับแทนได้

ส่วนช่วงที่ 2 คือวันตรวจเลือกทหารบุคคลที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดต้องมารายงานตัวที่หน่วยฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน 31 ส.ค.

ทั้งนี้ จะเข้าประจำการในผลัดแรกวันที่ 1 ก.ย.ไปถึงการฝึกช่วงต้นประมาณวันที่ 12 ต.ค.ระยะเวลาฝึกลดลง จากเดิมฝึก 10 สัปดาห์เหลือ 6 สัปดาห์ ช่วงการฝึกจากจาก 500 เหลือ 300 ชั่วโมง ที่ลดไปใน 200 ชั่วโมง จะลดในทุกสาขาวิชา เช่น การดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่ จาก 30 ชั่วโมง เหลือ 27 ชั่วโมง ฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น จาก 78 ชั่วโมง เหลือ 39 ชั่วโมง

แต่ยังฝึกเข้มข้น เน้นย้ำให้ผบช.ในเรื่องการฝึกจากเบา ไปหนัก รวมถึงเรื่องความเข้มแข็งในร่างกาย และเข้มงวดเรื่องยาเสพติดด้วย

อย่างไรก็ตาม จะฝึกและตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน โดยลดชั่วโมงการตรวจสอบจาก 19 ชั่วโมง เหลือ 14 ชั่วโมง แต่ยืนยันความเข้มข้นการฝึก และการตรวจสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานเดิม สำหรับสถานที่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ย่อย ทั้งหน่วยทหาร หรือ สถานที่เอกชน ราชการ ศาลาประชาคม วัด

กลับขึ้นด้านบน