ก.แรงงาน พลิกฟื้นอาชีพชาวเชียงใหม่

ก.แรงงาน พลิกฟื้นอาชีพชาวเชียงใหม่

ก.แรงงาน พลิกฟื้นอาชีพชาวเชียงใหม่

รูปข่าว : ก.แรงงาน พลิกฟื้นอาชีพชาวเชียงใหม่

กระทรวงแรงงาน ขึ้นเหนือ พลิกฟื้นอาชีพชาวเชียงใหม่ จ้างงานฟาร์มตัวอย่าง ให้เป็นแหล่งจ้างงานในท้องถิ่น

วันนี้ ( 23 มิ.ย.63) นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านดงเย็น) จ.เชียงใหม่ ม.15 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 42 คน ขณะนี้เหลือ 57 คน โดยบางส่วนได้กลับไปทำงานที่สถานประกอบการเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวน ทำไร่ มากที่สุด รองลงมา คือ รับจ้าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.- 13 ก.ค.63 ระยะเวลา 60 วัน หยุดทุกวันอาทิตย์ ค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนำการส่งเสริมการมีงานทำ ในส่วนการต่อยอดงานภาคเกษตรกรรมของสถานประกอบการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สาธิตการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกพืชไร้ดิน การปรับพื้นที่สร้างคอกหมูหลุม โรงเลี้ยงไก่ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กับดักแมลง และปรับพื้นที่แปลงนาข้าว สอนให้ชาวบ้านเลี้ยงแพะเพื่อนำนมแพะมาแปรรูปสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำ พ.ร.บ.การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40

กลับขึ้นด้านบน