ไฟเขียว "ดอยหลวงเชียงดาว" พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

ไฟเขียว "ดอยหลวงเชียงดาว" พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

ไฟเขียว "ดอยหลวงเชียงดาว" พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

รูปข่าว : ไฟเขียว "ดอยหลวงเชียงดาว" พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ "ดอยหลวงเชียงดาว" จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ คาดจะยื่นเสนอต่อยูเนสโก ในปี 2564 ขณะที่ทั่วโลกมีพื้นที่สงวนชีวมณฑล 701 แห่ง ส่วนของไทยมีแล้ว 4 แห่ง

วันนี้ (24 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบเรื่อง การเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ต่อโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)นำเสนอ โดยคาดว่าจะยื่นเสนอภายในสิ้นเดือนก.ย.นี้ เพื่อจะให้เข้าสู่กรอบเวลาการพิจารณาของยูเนสโก้ในปี 2564

สำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑล หมายถึง พื้นที่ระบบนิเวศน์ทางบก ระบบนิเวศน์ทางทะเล หรือชายฝั่งทะเล หรือระบบนิเวศน์ทั้งหมดรวมกัน ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในระบบนิเวศน์นั้นๆ และเป็นการพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสงวนพื้นที่เอาไว้สำหรับศึกษา อบรม และทำวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยปัจจุบันมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลก จำนวน 701 แห่ง ใน 124 ประเทศ ส่วนประเทศไทยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย มีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2519 พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา–คอกม้า จ.เชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2520 พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จ.ลำปาง ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2520 พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง ขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2540

 

 

 

 กลับขึ้นด้านบน