โหลดเลย! แอปฯ “กยศ. Connect” เช็กยอดค้าง-จ่ายแบบเรียลไทม์

โหลดเลย! แอปฯ “กยศ. Connect” เช็กยอดค้าง-จ่ายแบบเรียลไทม์

โหลดเลย! แอปฯ “กยศ. Connect” เช็กยอดค้าง-จ่ายแบบเรียลไทม์

รูปข่าว : โหลดเลย! แอปฯ “กยศ. Connect” เช็กยอดค้าง-จ่ายแบบเรียลไทม์

กยศ.เปิดให้บริการระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) เริ่มใช้งานระบบบริหารหนี้ (DMS) เพิ่มความสะดวกให้ผู้กู้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th เพื่อตรวจสอบยอดหนี้ และข้อมูลบัญชีของผู้กู้เอง

วันนี้ (24 มิ.ย.2563) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนได้เปิดใช้งานระบบบริหารหนี้ (Debt Management System - DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระ หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย


สำหรับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยระบบบริหารหนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทาง “กยศ. Connect” และเว็บไซต์

สำหรับวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน ซึ่งในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 3.5 ล้านคน โดยผู้ที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสความปลอดภัย กดยินยอมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
 • ผู้กู้จะได้รับรหัส OTP ผ่านทาง SMS และกรอกรหัส OTP ที่ได้รับตามช่องทางยืนยันการลงทะเบียน
 • กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วตั้งและยืนยันรหัสผ่าน
 • หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ กดลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานโดยใช้เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้
 • ผู้กู้จะได้รับรหัส OTP ผ่านทาง SMS อีกครั้ง และกรอกรหัส OTP ก่อนเลือกถัดไป
 • ตั้งรหัส PIN เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานครั้งต่อไป


สำหรับแอปพลิเคชัน จะแสดงรายละเอียดทั้ง

 • ยอดที่ต้องชำระ
 • สถานะคำขอผ่อนผัน ประวัติการผ่อนผัน และรายการชำระเงินย้อนหลัง
 • ภาพรวมบัญชีเงินกู้ ตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือ ยอดค้างชำระ ตารางผ่อนชำระ หรือรายการครบกำหนดชำระได้ตลอดเวลา
 • ชำระเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร
 • แจ้งเตือนชำระเงินหรือแจ้งผลการอนุมัติการทำรายการต่างๆ กับ กยศ.

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน