วุฒิสภาตั้ง 30 ขุนพล ติดตามใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านทุกขั้นตอน

วุฒิสภาตั้ง 30 ขุนพล ติดตามใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านทุกขั้นตอน

วุฒิสภาตั้ง 30 ขุนพล ติดตามใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านทุกขั้นตอน

รูปข่าว : วุฒิสภาตั้ง 30 ขุนพล ติดตามใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านทุกขั้นตอน

วิปวุฒิฯ ตั้ง 30 ขุนพลพิทักษ์เงินแผ่นดิน มี พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ เป็นประธานฯ เน้นติดตามการใช้เงิน 1 ล้านล้านทั้งระบบ-ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชั้นคกก.กลั่นกรอง ครม. จนถึงการบริหารจัดการของหน่วยงานในพื้นที่

วันนี้ (24 มิ.ย.2563) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน ว่า มติสำคัญในวันนี้คือที่ประชุมให้ความเห็นชอบ รายชื่อทีมติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่เสนอมาจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง 26 คณะ ตามมติของการประชุมคณะกรรมาธิการฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ทีมนี้คือขุนพลพิทักษ์เงินแผ่นดินของวุฒิสภา เพราะไม่เพียงแต่จะมีภารกิจป้องกันการคอร์รัปชั่นเท่านั้น ยังจะดูทิศทางการกลั่นกรองทุกโครงการ ให้มีการคุ้มค่ามากที่สุด

ทีมนี้ถือเป็นผู้แทนที่ส่งมาเป็นแนวหน้าของส.ว.250 คน โดยมาจากคณะกรรมาธิการสามัญคณะละ 1 คน ยกเว้นคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณให้มีตัวแทน 5 คน เพราะมีความเชี่ยวชาญโดยตรง รวมเป็นทั้งสิ้น 30 คน

นายคำนูณกล่าวต่อว่า โดยรูปแบบแล้ว ทีมขุนพลพิทักษ์เงินแผ่นดินจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการชุดที่ 5 ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โดยประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การประชุมนัดแรกเกิดขึ้นภายในต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งยังเป็นระยะเวลาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติโครงการ

ทั้ง 30 รายชื่อมีดังนี้ นายธานี สุโชดายน น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายสมชาย หาญหิรัญ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ พล.อ.บุญธรรม โอริส นายเจน นำชัยศิริ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ นายจัตุรงค์ เสริมสุข พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล พล.ร.ท.สนทยา น้อยฉายา พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน พล.อ.วินัย สร้างสุขดี นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย และพล.อ.สนธยา ศรีเจริญ

สำหรับอนุกรรมการชุดดังกล่าว มี พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ เป็นประธานฯ เนื่องจาก คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ อยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณที่มี พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ เป็นประธาน

ส่วนกรอบการทำงานนั้น ให้มีหน้าที่ติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชั้นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน ชั้นคณะรัฐมนตรี และชั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยเปิดรับฟังข้อมูลและความเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง

ประธานวุฒิสภาได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้สำคัญมาก ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ เสียสละ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งให้สื่อสารบอกกล่าวความคืบหน้าในการทำงานกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอทุกระยะ
กลับขึ้นด้านบน