ส.ส.ฝ่ายค้าน 120 คน จองคิวอภิปรายงบฯ 64

ส.ส.ฝ่ายค้าน 120 คน จองคิวอภิปรายงบฯ 64

ส.ส.ฝ่ายค้าน 120 คน จองคิวอภิปรายงบฯ 64

รูปข่าว : ส.ส.ฝ่ายค้าน 120 คน จองคิวอภิปรายงบฯ 64

นอกจากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท งบประมาณปี 64 กว่า 3.3 ล้านล้านบาท อาจจะอีกความหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายก ย้ำว่าอย่ากังวลกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ แต่ฝ่ายค้านเชื่อว่า การจัดงบประมาณส่วนใหญ่ ไม่ใช่ความต้องการของประชาชน

ส.ส.ฝ่ายค้านกว่า 120 คนแสดงเจตจำนงในการอภิปรายซักถามรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่สภาผู้แทนราษฎร กำหนดจะประชุมพิจารณารับหลักการ ในวันที่ 1 - 3 ก.ค.นี้ ตั้งแต่ 09.00 - 24.00 น.ของทุกวัน

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เห็นว่า ส่วนใหญ่ติดใจว่าการจัดสรรงบประมาณไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นการจัดสรรตามที่ข้าราชการเสนอ ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงต้องอภิปรายซักถามและขอความชัดเจนตั้งแต่เริ่มวาระแรก

ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยถึงข้อหารือกับวิปรัฐบาล ถึงกรอบการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ได้ช่วงปลายเดือน ส.ค. เบื้องต้นจะตั้งกรรมาธิการฯพิจารณารายละเอียด รวม 80-90 วัน

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เน้นย้ำถึงทุกฝ่าย อย่ากังวลกับการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ 2564 ด้วยรัฐบาลได้พิจารณาและดำเนินการจากเจตนาที่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะงบฯ เพื่อการฟื้นฟูที่เปรียบเสมือนลมหายใจให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 รวมวงเงินทั้งสิ้น 3.3 ล้านล้านบาท และยังคงจัดสรรงบให้กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด รองลงมากระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม สำหรับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบน้อยสุด คือกระทรวงพลังงาน

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน