ไทยพีบีเอส พร้อมเปิด "ALTV" ช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ไทยพีบีเอส พร้อมเปิด "ALTV" ช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ไทยพีบีเอส พร้อมเปิด "ALTV" ช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้

รูปข่าว : ไทยพีบีเอส พร้อมเปิด "ALTV" ช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้

"ไทยพีบีเอส" เปิดช่องใหม่สร้างชุมชนการเรียนรู้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 บนช่องดิจิทัลทีวีหมายเลข 4 ดีเดย์ออกอากาศ 1 ก.ค. 2563

วันนี้ (25 มิ.ย. 2563) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แถลงข่าวเปิดตัว "ALTV ทีวีเรียนสนุก" ช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ช่องใหม่ บนดิจิทัลทีวีหมายเลข 4 กำหนดออกอากาศพร้อมรับเปิดเทอม 1 ก.ค. 2563


รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เผยถึงการเปิดช่องใหม่เพื่อเป็นพื้นที่วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ว่า เป็นการขยายขอบข่ายงานตามพันธกิจของสื่อสาธารณะ เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่มีอยู่เดิม ต้องผลิตเนื้อหาให้ตอบโจทย์ภารกิจที่หลากหลาย แต่ในสถานการณ์โควิด-19 พบว่าการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง เป็นอีกภารกิจที่สื่อสาธารณะต้องจริงจังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงครู โรงเรียน และชุมชน มีพื้นที่การเรียนรู้ในชีวิตความปรกติใหม่ หรือ New Normal ด้านการศึกษา ที่ไม่จำกัดการเรียนรู้ไว้เฉพาะในโรงเรียน

“ALTV” มาจากคำว่า “Active Learning TV” โดยผู้บริหารสถานีมีแผนพัฒนาช่องให้ทำหน้าที่เป็นสื่อโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ ที่บูรณาการระหว่าง บ้านกับโรงเรียน หรือ "Home + School"

โดยเป็นการนำเสนอผ่านรายการที่มีเนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและเติมทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กทุกช่วงวัย รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ให้มีพื้นที่การเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย และใช้ประโยชน์จากเรียนได้จริง


ไทยพีบีเอสได้เชิญภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษา มาสนับสนุนและร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใหม่ ที่ประกอบไปด้วยรายการข่าวสารการเรียนรู้ แนะแนวชีวิตและการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ เรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ คลังแห่งความรู้และประสบการณ์ชีวิต ที่มีความหวังร่วมกันว่า การกดเปิดช่องทีวีหมายเลข 4 จะไม่ใช่แค่เปิดหน้าจอทีวี แต่เป็นการเปิดหน้าจอแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเหมือนตลาดวิชา พร้อมเดินหน้าทุกแพลตฟอร์มทั้งทีวี เว็บไซต์ และไลน์แอปพลิเคชัน ที่เปิดให้ผู้ชมในฐานะผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกช่องทาง ตามแนวคิด Active Learning ภายใต้โจทย์เด็กแต่ละคนมีแนวทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การศึกษาไทยจำเป็นต้องสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายและได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

เบื้องต้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุญาตให้ไทยพีบีเอส ใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองออกอากาศช่อง “ALTV ทีวีเรียนสนุก” ในช่องทีวีดิจิทัลหมายเลข 4 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยหลังจากเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ครบกำหนด 6 เดือน ไทยพีบีเอสจะประเมินผลเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน