ไทยปลอดเชื้อ COVID- 19 แล้ว 34 วัน

ไทยปลอดเชื้อ COVID- 19 แล้ว 34 วัน

ไทยปลอดเชื้อ COVID- 19 แล้ว 34 วัน

รูปข่าว : ไทยปลอดเชื้อ COVID- 19 แล้ว 34 วัน

สัปดาห์นี้ สถาบันการศึกษาจะเปิดภาคเรียน ผลสำรวจความกังวลของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจต่อมาตรการควบคุมโรค ขณะที่ ไทยปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 34 แล้ว ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านคน

วันนี้ (28 มิ.ย.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้ว่า วันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งทำให้ประเทศไทยปลอดเชื้อ COVID-19 มา 34 วันแล้ว ยอดผู้ป่วยรักษาหายอยู่ที่ 3,053 คน ผู้ป่วยสะสมรวม 3,162 คน แบ่งเป็น ป่วยติดเชื้อในประเทศ 2,444 คน ติดเชื้อและอยู่ใน STATE QUARANTINE จำนวน 225 คน ยอดผู้เสียชีวิตคนที่ 58 คน

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยยืนยัน 10,081,545 คน หายกลับบ้านแล้ว 5,458,369 คน เสียชีวิต 501,298 คน

ขณะที่ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความเห็นของผู้ที่มีบุตรหลานที่กำลังเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,253 คน สำรวจระหว่างวันที่ 23 - 27 มิ.ย.63 พบว่า ร้อยละ 73.68 ระบุว่า มีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19 และร้อยละ 70.04 ระบุว่า กังวลเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาน/เรียนผ่านออนไลน์

นอกจากนี้ ยังฝากถึงสถานศึกษาว่า ให้กำหนดมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้ชัดเจน ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม รักษาความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ ส่วนสิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาล คือ ให้มีมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ชัดเจน สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานศึกษาทุกแห่ง สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

ด้านกรมอนามัย แนะผู้ปกครองหากไม่มั่นใจมาตรการของโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถส่งข้อสังเกตผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ที่ใช้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยทันทีที่ข้อมูลถึงโรงเรียน ก็จะถึงแพทย์ด้วย ซึ่งจะลงไปดูว่ามาตรการเพียงพอหรือไม่สำหรับเด็ก ๆ ย้ำความมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวด หากเกิดกรณีเด็กในโรงเรียนติดเชื้อขึ้นมา มีระบบดูแลทันที และมีระบบจำกัดวงของการระบาด

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน