ขอรัฐเยียวยาผู้ประกอบการ - คนบันเทิง ได้รับผลกระทบ COVID-19

ขอรัฐเยียวยาผู้ประกอบการ - คนบันเทิง ได้รับผลกระทบ COVID-19

ขอรัฐเยียวยาผู้ประกอบการ - คนบันเทิง ได้รับผลกระทบ COVID-19

สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย วอนรัฐบาล เชื่อมั่นผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ ตระหนัก-เตรียมการ ป้องกัน COVID-19เช่นเดียวกับกิจการอื่น ที่ได้รับผ่อนปรนแล้วขอให้มีมาตรการเยียวยาหลังถูกปิดยาว

รูปข่าว : ขอรัฐเยียวยาผู้ประกอบการ - คนบันเทิง ได้รับผลกระทบ COVID-19

วันนี้ (30 มิ.ย.63) สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือแทน

ทั้งนี้ คณะสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายคฑาวุธ ทองไทย หรือ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมศิลป์หอไตร , นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , นายกิตติ ปักษี หรือ โอบะ เสียงเหน่อ นายกสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) , นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ และนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , นางสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีฯ , นายธเนส สุขวัฒน์ นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ ผู้จัดคอนเสิร์ต , นายวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนศิลปิน ลิขสิทธิ์ และบริการดิจิตอล , นายวีรวัฒน์ รัตนะ เลขานุการสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย

 

นายคฑาวุธ ทองไทย กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ขอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา สถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เนื่องจากการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และได้สั่งปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพในสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ต้องหยุดงานเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบัน ทำให้ต้องสูญเสียรายได้ ขาดเงินเลี้ยงชีพ เนื่องจากไม่มีอาชีพอื่นรองรับและไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ

ดังนั้น ขอเรียกร้องมายัง นายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค. ดังนี้ 1. ขอให้รัฐบาลเชื่อมั่นผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ได้ตระหนัก และเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนไปก่อนหน้านี้ 2.ทบทวนการสนับสนุนเงินเยียวยาเพื่อให้กลุ่มคนบันเทิงได้รับสิทธิเยียวยาหรือมีมาตรการอื่นในการช่วยเหลือ 3.รัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนให้กับคนบันเทิงให้สามารถกู้เงินไปสร้างงานอื่น หรือฟื้นฟูกิจการ แบบปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ

นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ดีขึ้นมาก ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนคลายให้แก่หลายกิจการกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีการป้องกันอย่างรัดกุมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 ศบค.มีมติอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ได้แล้วก็ตาม แต่เป็นไปในลักษณะของการไม่เชื่อมั่นว่าจะปลอดภัย เพราะยังเชื่อว่าเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อีกครั้ง

 

ทั้งนี้ อาชีพคนบันเทิงเป็นอาชีพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้ประเทศได้อย่างมาก เพราะสถานบันเทิง ผับ บาร์ มีคนอยู่ในวงจรประกอบอาชีพจำนวนมาก อาทิ นักร้อง นักดนตรี ตลก แม่ครัว เด็กเสิร์ฟ เด็กรับรถ ดังนั้นการผ่อนปรนให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ นอกจากจะทำให้คนในกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้กลับมาประกอบอาชีพแล้วยังสร้างรายได้หมุนเวียนด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่สำคัญเราจะฝ่าวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกัน

รายชื่อคณะสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย
1 นายคฑาวุธ ทองไทย (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า) ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมศิลป์หอไตร
2 คุณประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ และนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3 คุณสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีฯ
4 คุณธเนส สุขวัฒน์ นักแต่งเพลง/โปรดิวเซอร์/ผู้จัดคอนเสิร์ต/นักจัดรายการวิทยุ
5 วรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนศิลปิน/ลิขสิทธิ์/บริการดิจิตอล
6 คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและ
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมส์
7 คุณกิตติ ปักษี (โอบะ เสียงเหน่อ) นายกสมาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย)
8 คุณวีรวัฒน์ รัตนะ เลขานุการสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย

กลับขึ้นด้านบน