จ้าง 1.64 หมื่นคนบรรเทาตกงาน COVID-19 ลั่นไร้แรงงานผี

จ้าง 1.64 หมื่นคนบรรเทาตกงาน COVID-19 ลั่นไร้แรงงานผี

จ้าง 1.64 หมื่นคนบรรเทาตกงาน COVID-19 ลั่นไร้แรงงานผี

รูปข่าว : จ้าง 1.64 หมื่นคนบรรเทาตกงาน COVID-19 ลั่นไร้แรงงานผี

ทส. เปิดตัวโครงการจ้างงานชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 จำนวน 16,488 คนช่วยปลูกป่า สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวราวุธ ปรามห้ามหักหัวคิว ไร้แรงงานผี พร้อมขยายผลต่ออีก 1 ปีหากการทำงานมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (1 ก.ค.2563) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รัฐบาลนำโดย พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์ โดยได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม อาจมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ขาดรายได้ และว่างงาน โดยในส่วนของทส.จัดทำโครงการจ้างงานให้กับประชา ชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 16,488 คน

โดยมีสำนักงานปลัดทส.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจะจ้างงานเพื่อการสำรวจทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกเพิ่มพื้นที่ป่า การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ซึ่งมีอัตราการจ้างเหมารายละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.–30 ก.ย.นี้

ภายหลังเสร็จสิ้น 3 เดือน หากผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างดี รัฐบาลจะจัดสรรงบเงินกู้ช่วยสนับสนุนสานต่อโครงการจนครบ 1 ปี และขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของรัฐบาลจะเน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ 

 

นายโสภณ ทองดี อธิบดีทช. กล่าวว่า สำหรับการจ้างงาน 675 ของทช.ใช้งบ 18 ล้านบาท เพื่อช่วยคน 675 อัตราที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ใน 4 พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อ.บาง ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมือง และอ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และอ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ย้ำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดำเนินการทันที ไม่มีแรงงานผี ไม่มีการหักหัวคิวและต้องโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเตรียมขยายผลหากผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

  

กลับขึ้นด้านบน