เร่งแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ หลังผู้เสียหายเพ่ิ่มขึ้นจำนวนมาก

เร่งแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ หลังผู้เสียหายเพ่ิ่มขึ้นจำนวนมาก

เร่งแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ หลังผู้เสียหายเพ่ิ่มขึ้นจำนวนมาก

รูปข่าว : เร่งแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ หลังผู้เสียหายเพ่ิ่มขึ้นจำนวนมาก

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือเร่งแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่และการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังพบผู้เสียหายกว่า 38,800 คน รวมมูลค่า 390,000 ล้านบาท

(30 มิ.ย.2563) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบูรณาการเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี สำนักงาน กลต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน ปปง. กระทรวงวัฒนธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น เข้าร่วมประชุม และมีนางสาวขวัญรวี ศรีสงวน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกัน กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานสถิติการร้องเรียนผู้เสียหาย และมูลค่าความเสียหายจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น และความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกร่างคำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการฉ้อโกงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่


สถิติการร้องเรียนผู้เสียหาย และ มูลค่าความเสียหายจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน มีเรื่องมากกว่า 1,290 เรื่อง จำนวนผู้เสียหายกว่า 38,800 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3 แสน 9 หมื่นล้านบาท


นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาและติดตามความคืบหน้ากรณีนายกานต์ฤกษ์ใหญ่ ชักชวนร่วมลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก และส่งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ กรณีการชักชวนครูเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ 1% ต่อปี กรณีแชร์ EID กรณีแชร์ FOIN และกรณีแชร์ FINGO เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน