วันนี้ บอร์ดองค์การค้า สกสค.เร่งเยียวยา 961 คน จ่าย 1 แสนบาท

วันนี้ บอร์ดองค์การค้า สกสค.เร่งเยียวยา 961 คน จ่าย 1 แสนบาท

วันนี้ บอร์ดองค์การค้า สกสค.เร่งเยียวยา 961 คน จ่าย 1 แสนบาท

รูปข่าว : วันนี้ บอร์ดองค์การค้า สกสค.เร่งเยียวยา 961 คน จ่าย 1 แสนบาท

บอร์ดองค์การค้าของ สกสค.เร่งจ่ายเงินเยียวยากรณีเลิกจ้างพนักงาน 961 คน ก้อนแรกจ่าย 1 แสนบาทในวันนี้ ส่วนเงินชดเชยจะได้รับแตกต่างกันตามอายุงาน ตั้งแต่ 500,000-4,000,000 บาท

วันนี้ (3 ก.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชุมวาระแนวทางการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. จำนวน 961 คน ที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้าง มีความไม่มั่นใจถึงค่าชดเชยที่จะได้รับ รวมถึงแนวทางและระยะเวลาในการเบิกจ่าย พร้อมร้องกับกรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน เพราะไม่ได้รับเงินเดือนเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังถูกเลิกจ้างแบบ ไม่ทันตั้งตัว

 

ภายหลังจากการประชุมของบอร์ดองค์การค้าของ สกสค. ได้มีการแถลงผลการประชุมโดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนายธนพร สมศรี รองเลขาธิการ สกสค. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ สกสค. และคณะทำงานกระทรวงศึกษาธิการ เร่งเยียวยาอนุมัติงบเบิกจ่ายทันที เพื่อแบ่งเบาภาระพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างทั้ง 961 คน

นายประเสริฐ เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 961 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าชดเชยบางส่วนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด โดยจะให้มีการเบิกจ่ายได้ภายในวันนี้ คนละ 100,000 บาท ไม่ต้องรอการเบิกจ่ายในปลายเดือน ก.ค.ตามวงรอบบัญชีเงินเดือน เพื่อเป็นการเยียวยาเร่งด่วน แบ่งเบาภาระช่วงเปิดภาคการศึกษา

 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินชดเชยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยใช้เงื่อนไขอายุการทำงานและเงินเดือนล่าสุดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งกลุ่มพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยรวม 400 วัน หรือประมาณ 13 เดือน ส่วนกลุ่มพนักงานที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปี จะได้รับเงินชดเชย 300 วันหรือ 10 เดือน และหากคำนวณตามมาตรการเยียวยาชดเชยแล้ว พนักงานบางคนจะได้รับเงินชดเชยและเงินบำเหน็จรวม 4 ล้านบาทเศษ และผู้ที่ได้รับเงินต่ำสุดจะได้รับไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท

ด้านนายธนพร เผยว่า บอร์ดบริหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ ได้แสดงความห่วงใย แม้ผลการเลิกจ้างจะมีผลในวันที่ 1 ส.ค. แต่ระหว่างนี้หากเจ้าหน้าที่สามารถมีเงินก้อนที่จ่ายให้ล่วงหน้าก่อน จะสามารถนำเงินที่ได้รับนี้ไปจัดสรร หรือบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการแบ่งเบาภาระ หรืออาจจะช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่บางคนเริ่มดำเนินกิจการทางธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้น

 

สำหรับการชดเชยโดยรวมครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การค้า สกสค. จะได้รับมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปที่มีการเลิกจ้าง และพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้ง 961 คนนั้น มีอายุงานเฉลี่ย 25 ปี 5 เดือน และมีเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 31,287 บาท ซึ่งการพิจารณาชดเชยครั้งนี้ สกสค. ต้องใช้เงินเยียวยารวมกับค่าบำเหน็จทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,285 ล้านบาท และยังคงสิทธิ์ในการพิจารณาค่าทำงานในวันพักร้อน ซึ่งอยู่ระหว่างการคิดคำนวณเพิ่มเติมอีกด้วย โดยเงินทั้งหมดทาง สกสค. ต้องไปกู้ยืมเพื่อมาดำเนินการในการจ่ายค่าชดเชยครั้งนี้

ส่วนเงินเดือนในเดือนมิถุนายนนั้น องค์การฯ สามารถจ่ายเงินให้ได้แค่ร้อยละ 62 ตามกฎกระทรวง และองค์การค้าก็ไม่ใช่บริษัทเอกชน แม้จะมีสถานการณ์ COVID-19 วันนี้บอร์ดจึงมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วนให้ไป 100,000 บาทก่อน ในระหว่างการจัดการเงินเดือนมิถุนายน

การเลิกจ้างไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 แต่ช่วงระยะเวลา 1 ปี ของบอร์ดองค์การค้า สกสค.ชุดใหม่ ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ซึ่งมีตัวเลขติดลบต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 15 ปี

สำหรับแนวทางแก้ไขตั้งแต่ พ.ย.2562 มี 3 แนวทาง คือ การหยุดกิจการ ดำเนินกิจการเช่นเดิมต่อไป และปรับองค์กรด้วยลดจำนวนพนักงาน ส่วนการตัดสินใจปรับลดเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลานี้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาองค์การค้าของ สกสค.มีภารกิจต้องเร่งผลิตหนังสือเรียนประจำปี 2563 และวางแผนจัดส่งให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้การเรียนการสอนไม่สะดุดติดขัด และก็มีการจัดส่งหนังสือจำนวน 35 ล้านเล่มครบทั้งหมดแล้ว จึงได้พิจารณาเห็นว่าจำนวนพนักงานที่คงเหลือ ร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมดเพียงพอ

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร สกสค. ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่งตั้งนายอดุลย์ บุสสา ดำรงตำแหน่ง ผอ.องค์การค้าฯ คนใหม่ เพื่อเสนอแผนฟื้นฟูการบริหารจัดการ และแผนการดำเนินธุรกิจขององค์การค้าฯ ให้บอร์ดภายใน 30 วัน หากจำเป็นต้องมีแผนงานด้านบุคลากรและมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่เพิ่มเติม ก็ให้ประกาศรับสมัครได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เก่าที่ถูกเลิกจ้างครั้งนี้สามารถสมัครได้ แต่ต้องอยู่ในระเบียบขององค์การค้าฯ ใหม่ โดยเฉพาะฐานเงินเดือนที่ต้องปรับใหม่

ส่วนการรับเงิน 100,000 บาท ทุกคนจะต้องเซ็นเอกการรับรับเงินที่ฝ่ายบุคคลขององค์การค้าฯ โดยจะไม่มีผลต่อการฟ้องร้องใด ๆ ทางกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ และยังสามารถไปฟ้องร้องต่อได้ บอร์ดขอยืนยันว่าการเลิกจ้างครั้งนี้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนการทุจริตที่ทางสหภาพแรงงานฯ ออกมาเปิดเผยนั้น กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะเปิดรับทุกข้อมูล และยินดีตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลิกจ้าง! 961 คนพนักงานองค์การค้า "สกสค." 

พนักงานองค์การค้า สกสค.ร้องจ่ายเงินค่าจ้าง 

สหภาพแรงงาน สกสค.ค้านเลิกจ้าง จี้สอบทุจริตจัดซื้อหนังสือเรียน 

 

กลับขึ้นด้านบน