คมนาคมจัดแผนรับมือคนเดินทางหยุดยาว 4 วัน

คมนาคมจัดแผนรับมือคนเดินทางหยุดยาว 4 วัน

คมนาคมจัดแผนรับมือคนเดินทางหยุดยาว 4 วัน

รูปข่าว : คมนาคมจัดแผนรับมือคนเดินทางหยุดยาว 4 วัน

กระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทาง ในช่วงวันหยุดวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 4 - 7 ก.ค.

วันนี้ (3 ก.ค.2563) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนและเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้

แผนที่ 1 แผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่า ปริมาณการเดินทางจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % จากช่วงเวลาปกติ แบ่งเป็นปริมาณจราจรขาเข้า 3.5 ล้านเที่ยว และขาออก 3.6 ล้านเที่ยว และได้เตรียมความพร้อม ด้วยการบูรณาการการบริหารจราจร จุดพักรถ จุดตรวจสภาพรถ และจุดบริการประชาชนที่เดินทางทางถนนอย่างเพียงพอ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตรวจจับความเร็วรถ ดูแลวินัยจราจรของผู้ใช้ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดี

จัดเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดทำป้ายเตือน ป้ายแนะนำ จัดเตรียมรถบริการฉุกเฉินในเส้นทางหลัก เตรียมความพร้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายสำหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา) และหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 ก.ค. ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 8 ก.ค. และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ตลอดวันที่ 5-6 ก.ค.

แผนที่ 2 จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะ รองรับผู้โดยสารได้ 7.6 ล้านคน โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ รองรับผู้โดยสารได้ 8 แสนคน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดขบวนรถประจำวิ่งปกติวันละ 244 ขบวน/วัน โดยเพิ่มตู้โดยสารเฉพาะรถด่วน รถเร็ว เฉลี่ยขบวนละ 1 - 2 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 250,000 คน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเตรียมรถโดยสารประจำทาง 117 เส้นทาง เชื่อมต่อสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 4 สถานี 36 เส้นทาง และรถโดยสาร Airport Bus เชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 5 เส้นทาง

แผนที่ 3 มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ เน้นความปลอดภัยของทั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการ และผู้โดยสารด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร ควบคุมการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด

กลับขึ้นด้านบน