รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง-เคลียร์ให้จบ ไม่ให้มีม็อบเข้ากรุงฯ

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง-เคลียร์ให้จบ ไม่ให้มีม็อบเข้ากรุงฯ

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง-เคลียร์ให้จบ ไม่ให้มีม็อบเข้ากรุงฯ

รูปข่าว : รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง-เคลียร์ให้จบ ไม่ให้มีม็อบเข้ากรุงฯ

ตั้งแต่ปีงบฯ 63 รัฐบาลรับเรื่องร้องทุกข์แล้วกว่าแสนเรื่อง ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเงินเยียวยา รองมาเป็นผลกระทบจากโครงการของรัฐ และการรักษาพยาบาล สั่งทุกจังหวัดแก้ปัญหาปากท้อง เร่งเคลียร์ให้จบอย่าให้มีม็อบเข้ากรุงฯ

วันนี้ (7 ก.ค.2563) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ใช้ นโยบายรวมไทยสร้างชาติ เป็น โมเดลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ ได้จัดทำเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นำร่อง 3,058 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่ไม่แบ่งสีเสื้อแบ่งฝ่ายหรือความขัดแย้ง

อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพมีงานทำ ทั้งด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง และผลิตสินค้าโอท็อป

ขณะเดียวกัน ยังเร่งติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีเน้นให้จัดทีมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน การดูแลเอาใจใส่ปัญหาของประชาชนและกลุ่มมวลชนให้ได้รับการแก้ไข

รวมทั้งติดตามการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อยุติปัญหาแต่ละพื้นที่หรือจังหวัด จะได้ไม่มาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล หรือส่วนกลางอีก

ส่วนการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ที่คาดว่าหลังวิกฤตโควิดจะมีเพิ่มมากขึ้นนั้น นายสุภรณ์กล่าวว่า ได้ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือและเร่งดำเนินการกับการร้องเรียนของประชาชนโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา (1 ต.ค.2562 - ปัจจุบัน) มีเรื่องร้องเรียนมากถึง 103,645 เรื่อง ดำเนินการได้ข้อยุติไปแล้ว 63,148 เรื่อง โดยพบว่า เรื่องค่าครองชีพ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด รองลงมา เป็นเรื่องผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ และการรักษาพยาบาล

 

กลับขึ้นด้านบน