บอร์ด สปสช.สั่งสอบปม 18 คลินิกทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรค

บอร์ด สปสช.สั่งสอบปม 18 คลินิกทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรค

บอร์ด สปสช.สั่งสอบปม 18 คลินิกทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรค

รูปข่าว : บอร์ด สปสช.สั่งสอบปม 18 คลินิกทุจริตเบิกเงินคัดกรองโรค

บอร์ด สปสช.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี 18 คลินิกชุมชนอบอุ่น ทุจริตเบิกงบคัดกรองโรค คัดกรอง “โรคเมตาบอลิก” กองทุนบัตรทอง สั่งเร่งดำเนินการทั้งระงับการเบิกจ่ายเงินพึงได้และเรียกเงินคืน พร้อมดำเนินคดีแพ่งและอาญา เพื่อเพิกถอนสถานพยาบาล

วันนี้ (8 ก.ค.2563) ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีวาระพิจารณาการตรวจสอบการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นฐานคลินิกชุมชนอบอุ่น จากกรณีพบคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ตกแต่งตัวเลขเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มของโรคเมตาบอลิก

นายอนุทิน ระบุว่า หลังตรวจสอบพบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มของโรคเมตาบอลิกของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้รับบริการได้รับบริการจริง, ไม่สามารถติดต่อผู้รับบริการจากเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกในเอกสาร และมีการแก้ไขข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อให้เข้าเกณฑ์ตรวจคัดกรอง เป็นต้น สปสช.ได้เร่งดำเนินการกับคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้ง 18 แห่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกันบอร์ด สปสช.เห็นชอบให้ สปสช.เรียกเงินส่วนที่หน่วยบริการเรียกเก็บเกินจริง ซึ่งในกรณีที่หน่วยบริการไม่คืนเงินให้ สปสช.มีอำนาจระงับค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ และให้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่งและอาญา ดำเนินการทางวินัยและสภาวิชาชีพ เพื่อขอให้เพิกถอนความเป็นสถานพยาบาล


นอกจากนี้ บอร์ด สปสช.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ โดยมี นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน ให้ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 วัน

กรณีนี้เป็นการฉ้อโกงภาษีประชาชน ฉ้อโกงเงินราชการ เป็นการให้บริการแต่ผู้รับบริการไม่มีตัวตน เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ ต้องสอบสวนที่มาที่ไป และเรื่องนี้ สปสช.เป็นผู้เสียหายคนแรก ต้องดำเนินการกับคลินิกเหล่านี้ให้ถึงที่สุด

ขณะนี้ สปสช.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับคลินิกทั้ง 18 แห่ง และได้เพิกถอนการเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช.แล้ว และได้ให้ สปสช.เตรียมหาหน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อรองรับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในหน่วยบริการดังกล่าว และให้เลขาธิการ สปสช. แถลงรายละเอียดการดำเนินการทั้งหมด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะต่อไป

สปสช.วางระบบเฝ้าระวังเบิกจ่ายเข้ม จ่อดำเนินคดี 18 คลินิก

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สปสช.ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบการใช้งบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการที่ได้วางระบบเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบ ซึ่งกรณีพบการตกแต่งตัวเลขเบิกจ่ายค่าบริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่งที่ปรากฎเป็นข่าวนี้ ก็เป็นผลจากระบบการตรวจสอบของ สปสช. ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีการเบิกจ่ายบริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาบอลิกในคลินิกชุมชน 45 แห่งที่ให้บริการสูงสุด เมื่อวันที่ 14-15 ส.ค.2562 โดย สปสช.เขต 13 กทม. พบข้อมูลการเบิกจ่ายของคลินิก 18 แห่ง ไม่น่าเชื่อถือ

ขณะที่บอร์ด สปสช.มีมติระงับการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จากเงินพึงได้ทั้งหมดของหน่วยบริการทั้ง 18 แห่ง และเรียกคืนเงินตามจำนวนที่ตรวจสอบพบว่าการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง พร้อมดำเนินการแจ้งความคดีอาญา และดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยส่งเรื่องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งสภาวิชาชีพ เพื่อดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงยกเลิกสัญญาและประกาศยกเลิกการเป็นหน่วยบริการ ของหน่วยบริการทั้ง 18 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมหน่วยบริการประจำ เพื่อรองรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยบริการทั้ง 18 แห่งดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานจะประชาสัมพันธ์และจัดระบบการขึ้นทะเบียนใหม่ให้ประชาชนอย่างเร็วที่สุด ในระหว่างรอการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำแห่งใหม่ ประชาชนสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการรับส่งต่อ หรือที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่ใดก็ได้ตามความจำเป็น

 

กลับขึ้นด้านบน