ชี้รัฐเมินชาวบ้าน ให้ ศอ.บต.จัดเวทีหนุนนิคมฯ ทำชุมชนแตกแยก

ชี้รัฐเมินชาวบ้าน ให้ ศอ.บต.จัดเวทีหนุนนิคมฯ ทำชุมชนแตกแยก

ชี้รัฐเมินชาวบ้าน ให้ ศอ.บต.จัดเวทีหนุนนิคมฯ ทำชุมชนแตกแยก

รูปข่าว : ชี้รัฐเมินชาวบ้าน ให้ ศอ.บต.จัดเวทีหนุนนิคมฯ ทำชุมชนแตกแยก

ชาวบ้านรับลูกสาวจะนะกลับบ้าน หลังเข้ากรุงฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องยกเลิกนิคมฯ จะนะ ที่รัฐบาลทำข้ามขั้นตอน อนุมัติงบก่อนเปิดเวทีประชาพิจารณ์ ให้ ศอ.บต.ดำเนินการ แต่กลับจับมือกลุ่มทุน สร้างความแตกแยกให้ชุมชน

วันนี้ (10 ก.ค.2563) ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา มีประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.จะนะ จ.สงขลา มารอต้อนรับน.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ที่เดินทางด้วยรถไฟกลับมาจากกรุงเทพมหานคร หลังจากเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลและอีกหลายหน่วยงาน เรียกร้องให้ยกเลิกมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมจะนะ และเรียกร้องให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในวันที่ 11 ก.ค. ที่โรงเรียนจะนะวิทยา โดยเครือข่ายได้มอบดอกไม้ และสวมกอดให้กำลังใจน.ส.ไครียะห์ด้วย

น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า ขอบคุณมากสำหรับดอกไม้ และกำลังใจที่มอบให้ พร้อมทั้งเล่าสรุปสถานการณ์ที่เดินทางไปยื่นหนังสือ ถึงรัฐบาลและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นที่รัฐบาลว่า ไม่ให้ความสนใจเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนจะนะ ที่จะได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ในส่วนขององค์การสหประชาชาติได้พูดคุย และทางองค์การสหประชาชาติบอกว่า จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เช่น ทำรายงานถึงรัฐบาลไทย

 

หลังจากนั้นตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น อ่านแถลงการณ์ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวจ.สงขลา และประชาชนทั่วไปออกมาปกป้องชุมชนและทะเลจะนะ ระบุว่า

รัฐบาลลัดขั้นตอนอนุมัติงบฯ ก่อนเปิดประชาพิจารณ์


ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันที่ 11 ก.ค.2563 ที่จะถึงนี้ ที่โรงเรียนจะนะวิทยา เพื่อเดินหน้าโครงการโดยไม่สนใจฟังเสียงประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม 16,700 ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบล ของ อ.จะนะ ทั้งที่พวกเราได้แสดงเหตุผลมาอย่างต่อเนื่องว่า โครงการนี้มีความไม่ชอบธรรมในหลายประการ เช่น

1.การเริ่มต้นโครงการนี้ได้ใช้อำนาจของรัฐบาล และของ ศอ.บต. ดำเนินการอย่างรวบรัดขั้นตอน โดยการอนุมัติโครงการ พร้อมอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นกว่า 18,000 ล้านบาท แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้ แต่กลับอ้างถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ตนเองสร้างขึ้น(พิธีกรรม) ดังที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการ

ตั้งนิคมฯ ใหญ่ แต่เปิดรับฟังคนเพียง 3 ตำบล

ซึ่งโครงการคือ นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ แต่ไม่สนใจรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาว จ.สงขลา ทั้งหมด แต่จำกัดไว้เฉพาะพื้นที่ 3 ตำบลเท่านั้น และคนที่ไม่เห็นด้วยในพื้นที่นี้จะถูกปิดกั้นด้วยเช่นกัน

2.เห็นได้ชัดว่า โครงการนี้คือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยการใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจการบริหารราชการ และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษ ที่ไม่สนใจขั้นตอนตามกฎหมายปกติ เพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และยังอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น

 

3.โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง อันรวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ที่จะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเล จ.สงขลา อันเป็นแหล่งสัตว์น้ำทะเลที่สำคัญของพวกเรา และจะนำมาซึ่งความยากลำบากในการดำรงชีวิตปกติของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ตำบล ของอ.จะนะ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

พวกเราประสบวิบากกรรมครั้งแล้วครั้งเล่า จากผู้ที่ต้องการกอบโกยผลประโยชน์ในพื้นที่ จากกลุ่มทุนภายนอกมาตลอด 20 ปี มาวันนี้เขาใช้กลไกของรัฐที่มีความเข้มแข็งอย่าง ศอ.บต. เขามากดทับพวกเรา จนแทบจะดิ้นรนอะไรไม่ได้ แม้แต่การส่งเสียงที่จะบอกถึงความทุกข์ยากที่กำลังจะเกิดขึ้น

ชี้ ศอ.บต.จับมือกลุ่มทุน สร้างความแตกแยก

พวกเราไม่อยู่ในความขัดแย้งใดๆ ที่ ศอ.บต. กำลังสร้างขึ้นในครั้งนี้ โดยการจับมือกับกลุ่มทุนเหล่านั้น แล้วแบ่งแยกเราเป็นสองฝ่าย ทั้งที่ ศอ.บต. คือองค์กรที่ต้องทำหน้าที่จัดการความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้หมดไป ซึ่งทุกคนรับทราบดี แต่ครั้งนี้เห็นได้ถึงความผิดปกติขององค์กรนี้อย่างชัดเจน เสมือนเป็นผู้สร้างความขัดแย้งเสียเอง

หลายวันมานี้ ไครียะห์ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาล บาลทบทวนโครงการนี้ และยกเลิกเวทีในวันที่ 11 ก.ค. ออกไปก่อน แล้วมาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแท้จริง เพื่อพัฒนาพื้นที่อ.จะนะ บนฐานศักยภาพ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นประกาศว่า เราไม่เห็นด้วยกับโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และจะคัดค้านโครงการนี้ให้ถึงที่สุด โอกาสนี้เราขอเชิญชวนพี่น้องชาวหาดใหญ่ ชาวจังหวัดสงขลา และพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงออกต่อเรื่องนี้ ในวันที่ 11 ก.ค. พร้อมกับพวกเราทุกคน

กลับขึ้นด้านบน