ค้านสร้างตึกสูงเขตเมืองเก่า หวั่นทำผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกไม่สำเร็จ

ค้านสร้างตึกสูงเขตเมืองเก่า หวั่นทำผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกไม่สำเร็จ

ค้านสร้างตึกสูงเขตเมืองเก่า หวั่นทำผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกไม่สำเร็จ

รูปข่าว : ค้านสร้างตึกสูงเขตเมืองเก่า หวั่นทำผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกไม่สำเร็จ

แม้คณะทำงานเชียงใหม่เมืองมรดกโลกจะทำหนังสือและเอกสารส่งให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขึ้นทะเบียนให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม แต่การก่อสร้างอาคารสูงก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็นปัญหาไม่ถูกพิจารณาจากยูเนสโก้

ตึกเก่าอายุกว่า 50 ปี บนถนนช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ บางส่วนยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ ขณะที่บางส่วนได้ปรับปรุงเป็นตึกใหม่เพื่อประกอบธุรกิจและที่ผ่านมามีการพยายามสร้างตึกสูง ในพื้นที่ที่ยื่นขอเป็นเมืองมรดกโลกทำให้ภาคประชาชนแสดงความเป็นห่วงต่อการยื่นเสนอเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ก่อนหน้านี้ภาคประชาชนใน จ.เชียงใหม่ ได้คัดค้านการก่อสร้างตึกสูงในเขตเมืองเก่า และเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเทศบัญญัติ ให้สอดคล้องกับการยื่นขอขึ้นทะเบียนมนดกโลก เพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานเชียงใหม่เมืองมรดกโลก ระบุว่า การยื่นหนังสือให้กับทาง UNESCO พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะขึ้นอยู่กับรัฐบาล ซึ่งขณะ จ.เชียงใหม่ ได้ส่งเอกสารให้กับทางรัฐบาลและหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมืองเชียงใหม่ได้ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นบัญชีชั่วคราวขององค์การ UNESCO เพื่อแจ้งเจตจำนงให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมซึ่งมีเวลาในการดำเนินการ 10 ปี

ขณะนี้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกด้านเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต กล่าวคือ ยังคงเป็นพื้นที่ที่วิถีชีวิตแบบเมืองสมัยใหม่ ซ้อนทับไปกับแหล่งโบราณสถาน และยังคงมีการสืบต่อคุณค่าจากครั้งอดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ขณะที่การดำเนินงานกำลังเดินหน้าไปตามลำดับ ทั้งในเรื่องการยื่นเอกสารขอเสนอการขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก และการจัดทำแผนการจัดการแหล่งมรดกในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ซึ่งถือว่าเป็นทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จ 

 

กลับขึ้นด้านบน