ร้องตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านถมดินทับลำรางสาธารณะหรือไม่ ?

ร้องตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านถมดินทับลำรางสาธารณะหรือไม่ ?

ร้องตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านถมดินทับลำรางสาธารณะหรือไม่ ?

รูปข่าว : ร้องตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านถมดินทับลำรางสาธารณะหรือไม่ ?

ชาวบ้านตำบลสามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการถมดินของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ทับพื้นที่คาบเกี่ยวกับลำรางสาธารณะหรือไม่ ?

วันนี้ (13 ก.ค.2563) ทีมข่าวรายการสถานีประชาชน พร้อมกับ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ อ้างว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นำดินถมพื้นที่ คาดการณ์อาจเป็นพื้นที่ลำรางสาธารณะ ทำให้เกรงว่าในอนาคตชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร

 


ตัวแทนชาวบ้านนำโฉนดที่ดินแสดงเป็นหลักฐานกับเจ้าพนักงานที่ดิน อ้างมีพื้นที่ติดกับแปลงที่พิพาทของผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูลว่าเคยใช้น้ำในลำรางสาธาณะเพื่อทำการเกษตรมานานหลายปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผู้ใหญ่บ้านได้นำดินมาถมและให้เหตุผลว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ตนเองและชาวบ้านจึงมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบเป็นการด่วน

นายประชิน เอี่ยมสำอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน(คู่กรณี) ให้ข้อมูลว่า เดิมทีพื้นที่ดังกล่าว เป็น นส. 3 ก ตั้งแต่รุ่นบิดา ในสมัยนั้นได้มีการขุดเป็นคูน้ำขนาดเล็กเพื่อใช้ทำเกษตรในพื้นที่ จนกระทั่งปัจจุบันเห็นว่าคูน้ำดังกล่าวเริ่มตื้นเขินจึงมีการขุดขึ้นมาใหม่ใกล้เคียงกันและนำดินถมทับคูน้ำเดิม ซึ่งอาจทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ ยืนยันทำถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

 

 

ในขณะที่นางรสริน สุภาพ รักษาการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแสดงเป็นหลักฐานกับชาวบ้าน ในเอกสารระบุ ปี 2513 – 2514 พื้นที่พิพาทดังกล่าวไม่มีลำรางสาธารณะตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้างแต่อย่างใด จนกระทั่งปี 2542 มีโครงการเดินสำรวจที่ดินบริเวณพิพาทอีกครั้ง พบมีการจดแจ้งว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีลำรางสาธาณะ แต่ไม่แน่ชัดว่าลำรางดังกล่าวมีความยาวจรดที่พิพาทหรือไม่ สันนิษฐานตามเอกสารทางราชการ อาจมีการขุดคูน้ำด้วยฝีมือมนุษย์ แต่หากชาวบ้านต้องการหลักฐานที่แน่ชัด ต้องขอซื้อข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศกรมแผนที่ทางทหาร เพื่อยืนยันความชัดเจนในพื้นที่พิพาทอีกครั้ง

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านอยู่ระหว่างการประสานขอซื้อภาพถ่ายทางอากาศกรมแผนที่ทางทหาร คาดปลายเดือนกรกฎาคมนี้ จะทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นลำรางสาธารณะหรือไม่

 

กลับขึ้นด้านบน