ทอ.ชี้แจงกรณีให้ทหารอียิปต์ ลงจอด

ทอ.ชี้แจงกรณีให้ทหารอียิปต์ ลงจอด

ทอ.ชี้แจงกรณีให้ทหารอียิปต์ ลงจอด

รูปข่าว : ทอ.ชี้แจงกรณีให้ทหารอียิปต์ ลงจอด

ทอ.แจง “กองทัพอียิปต์” ขอผ่านสถานทูตอียิปต์ขอแวะพักเครื่องที่ไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งให้ ทอ.พิจารณา ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร -ความเป็นพันธมิตรพันธะทางทหารที่มีต่อกัน

มีรายงานจาก กองทัพอากาศ ชี้แจง กรณี เครื่องบิน ทอ.อียิปต์ แวะพักเติมน้ำมัน และซ่อมบำรุงในไทย ก่อนบินต่อไปจีน และพบว่า มีทหารอียิปต์ติด COVID-19 และได้ออกไปนอกโรงแรมที่พักนั้น กองทัพอียิปต์ ได้ประสานขอผ่านสถานทูตอียิปต์ในประเทศไทยแล้ว สถานทูตอียิปต์ร้องขอผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ไทย เมื่อกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาเหตุผลความจำเป็น แล้วส่งต่อให้กับกองทัพอากาศพิจารณาอนุมัติบินเข้าประเทศภายใต้ ข้อพิจารณาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหารและความเป็นพันธมิตร : พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

ทั้งนี้ ข้อพิจารณาทางทหาร สอดรับกับอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว ทอ.ก็ลงนามอนุมัติ หลังจากนั้น ส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศ ไปดำเนินการต่อไป กระทรวงการต่างประเทศ ส่งเรื่องให้สถานทูตอียิปต์ และแจ้งสนามบินปลายทาง คือ สนามบินอู่ตะเภา สถานทูตอียิปต์ ประสานสนามบินปลายทาง ให้ลงจอดที่อู่ตะเภา ในการนี้ สถานทูตอียิปต์ กับกระทรวงการต่างประเทศ ประสานกันเรื่อง State Quarantine ที่เป็นไปตาม พรก.ฉุกเฉิน และตามประกาศ/ข้อบังคับของ ศบค.ทั้งหมดนี้ ได้นำเรียน พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. รับทราบตามสายงาน และยึดตามหลักการ ตาม พันธะทางทหารที่มีต่อกัน

กลับขึ้นด้านบน