พิษ COVID-19 เลื่อนสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022

พิษ COVID-19 เลื่อนสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022

พิษ COVID-19 เลื่อนสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022

รูปข่าว : พิษ COVID-19 เลื่อนสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022

OECD เลื่อนการสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (14 ก.ค.63) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ PISA แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโปรแกรม PISA และ ความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ PISA 2021 ทั้งนี้ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) OECD จึงได้เลื่อนการจัดสอบ PISA 2021 เป็น PISA 2022

 

สำหรับประเทศไทย การประเมิน PISA 2022 จะมีการจัดสอบรอบ Field Trial ในเดือน ส.ค.64 และจัดสอบรอบ Main Survey ในเดือน ส.ค.65 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ OECD ที่ได้ปรับรอบการประเมินจาก PISA 2024 ไปเป็น PISA 2025 ซึ่งจะจัดสอบรอบ Main Survey ในปี ค.ศ.2025 ต่อไป

กลับขึ้นด้านบน