ลูกบ้านเอื้ออาทรร้องเหม็นขยะล้นถัง จ.สมุทรปราการ

ลูกบ้านเอื้ออาทรร้องเหม็นขยะล้นถัง จ.สมุทรปราการ

ลูกบ้านเอื้ออาทรร้องเหม็นขยะล้นถัง จ.สมุทรปราการ

รูปข่าว : ลูกบ้านเอื้ออาทรร้องเหม็นขยะล้นถัง จ.สมุทรปราการ

ผู้พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ1 เดือดร้อนจากปัญหารถเก็บขยะล่าช้า ทำให้มีขยะสะสมจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชนนานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว

วันนี้ (15 ก.ค.2563) ผู้พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ1 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ แจ้งมายังร้องทุกข์ลงป้ายนี้ว่า รถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะล่าช้า ทำให้จุดทิ้งขยะต่างๆภายในหมู่บ้านมีขยะล้นถังออกมากองอยู่กับพื้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ขยะที่สะสมเป็นเวลานานส่งกลิ่นเหม็นรบกวน อีกทั้งเวลาที่รถเข้ามาเก็บขยะก็มีน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นไหลออกมาจากรถ สร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชนมานานกว่า 2 สัปดาห์ 


ทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ลงพื้นที่สำรวจภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ1 ซึ่งมีทั้งหมด 3 เฟส พบว่า เฟสที่1 และเฟสที่2 มีรถเข้ามาเก็บขยะไปแล้ว เหลือเพียงเฟสที่ 3 ที่ยังไม่มีการเก็บขยะออกไป จึงได้สอบถามแม่บ้านที่กำลังทำความสะอาดอยู่บริเวณจุดทิ้งขยะ บอกว่า สาเหตุที่ยังมีขยะตกค้างอยู่มาจากรถเข้ามาเก็บขยะไม่ตรงเวลา


ทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแพรกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ บอกว่า หลังรับทราบปัญหาได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการเก็บขยะแล้ว ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในการดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแพรกษา โดย จะเข้าไปเก็บขยะในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ1 สัปดาห์ละ3ครั้ง คือวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ส่วนสาเหตุที่ยังมีขยะตกค้างในหมู่บ้านดังกล่าวจนนำมาสู่การร้องเรียน ทางเทศบาลจะเชิญผู้รับจ้างเข้าประชุมเพื่อชี้แจ้งและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้หากประประชาในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งปัญหาไปที่เทศบาลตำบลแพรกษาได้โดยตรง

กลับขึ้นด้านบน