สระแก้วเปิดด่านคลองลึก ให้ผู้ประกอบการเข้าตรวจสอบสินค้า

สระแก้วเปิดด่านคลองลึก ให้ผู้ประกอบการเข้าตรวจสอบสินค้า

สระแก้วเปิดด่านคลองลึก ให้ผู้ประกอบการเข้าตรวจสอบสินค้า

รูปข่าว : สระแก้วเปิดด่านคลองลึก ให้ผู้ประกอบการเข้าตรวจสอบสินค้า

ทางการไทยผ่อนปรนเปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา เดินทางไปตรวจสอบสินค้าที่ตลาดเบญจวรรณ โดยผ่านมาตราการควบคุมโรค ด้วยความเข้มงวด

วันนี้ (15 ก.ค.2563) เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคใช้กล้องอินฟราเรด ตรวจจับอุณหภูมิความร้อน ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา ที่เดินทางข้ามประเทศ ผ่านด่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามระเบียบมาตราการควบคุมโรค COVID-19 หลังทางการไทยผ่อนปรนเปิดด่านให้ผู้ประกอบการเข้ามาตรวจสอบสินค้าและนำสินค้ากลับประเทศ ตามข้อกำหนดและคำสั่งมติคณะรัฐมนตรี พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ข้อ 5 การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า

 

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระบุว่า ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาก่อนแจ้งยอดและรายชื่อให้กับทางการไทยรับทราบ ซึ่งทางการไทยจะเปิดให้รถเข้าวันละ 50 คัน เพื่อตรวจสอบสินค้าโดยสลับสับเปลี่ยนผู้ประกอบการในตลาดหมุนเวียนกันไป

 

สำหรับการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบสินค้าและนำสินค้ากลับจะอนุญาตให้ผ่านแดนได้ในเวลา 8.00-10.00น และกลับออกไปก่อนเวลา 13.00 น. กำหนดรับรถได้ไม่เกินวันละ 50 คัน

 

สำหรับตารางเปิดให้ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเข้ามาตรวจสอบสินค้า และรับสินค้ากลับเริ่มต้นจากวันอาทิตย์ ตลาดอินโดนจีน, วันจันทร์ ตลาดโกลเด้นเกรทส์, วันอังคาร ตลาด อบจ., วันพุธ ตลาด เบญจวรรณ, วันพฤหัสบดี ตลาดรัตนธรรม, วันศุกร์ ตลาดเดชไทย

 

นอกจากมาตราการจุดผ่อนปรนด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก วันนี้มีชาวไทยได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ หลังผ่านระเบียบและมาตราการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด จำนวน 3 คน เดินทางกลับเข้าประเทศ ซึ่งทั้ง 3 คน จะถูกนำตัวไปกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน