นายกฯรับเหมือนถูกเครื่องบินชน หลังพบทหารอิยิปต์ติด COVID-19

นายกฯรับเหมือนถูกเครื่องบินชน หลังพบทหารอิยิปต์ติด COVID-19

นายกฯรับเหมือนถูกเครื่องบินชน หลังพบทหารอิยิปต์ติด COVID-19

รูปข่าว : นายกฯรับเหมือนถูกเครื่องบินชน หลังพบทหารอิยิปต์ติด COVID-19

นายกฯ ยอมรับว่ารู้สึกเหนื่อยหลังเกิดกรณีพบทหารอิยิปต์ติด COVID-19 เปรียบถูกเครื่องบินอิยิปต์ชน พร้อมเตือนนักเที่ยวสถานบันเทิงอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

วันนี้ (15 ก.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จ้นทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานเปิดตัวโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนายั่งยืนจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพหลายด้าน ทั้งด้านท่องเที่ยวและอาหาร แต่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากปัจจัยแทรกซ้อนต่าง ๆ และปัจจุบันมีปัญหา COVID-19 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นเรื่องดีในการสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียว

สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในขณะนี้ที่มุ่งบริหารงานแบบนิวนอร์มอล มีการวางแผน และประเมินผลย้อนกลับ ทั้งนี้รัฐบาลเป็นห่วงประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดกลุ่มรายได้ท้ายตารางและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี แต่ก็ีต้องคำนึงถึงหลักการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

พร้อมย้ำว่าโลกปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและไทยต้องรักษาดุลอำนาจ เพราะทุกประเทศเป็นพันธมิตรและยึดโยงเศรษฐกิจกับไทย ซึ่งในสถานการณ์COVID-19 ทุกประเทศได้รับผลกระทบ สำหรับประเทศไทยยังต้องยึดหลักเคารพกฎหมาย เข้มแข็งและรักษาวินัย

ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้วยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และข้อสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นการสร้างความเข้าใจ ลดระยะห่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนเพราะบางเรื่องไม่ต้องถึงมือนายกรัฐมนตรีต้องเข้าไปแก้ไข

นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า รู้สึกเหนื่อยเหมือนถูกเครื่องบินชน หลังเกิดกรณีพบทหารอิยิปต์เดินทางเข้าออกประเทศไทยติดเชื้อ COVID-19 อยู่ดี ๆ ก็ถูกเครื่ิิองบินอียิปต์ชน พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการเข้มงวด แต่ทหารอียิปต์หนีออกไปเที่ยวนอกข้อตกลงที่กำหนด และเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไข นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความเป็นห่วงจุดเสี่ยงการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง โดยเตือนกลุ่มที่เที่ยวสถานบันเทิงและเต้นในผับให้เพิ่มความระมัดระวัง

พร้อมย้ำว่า ภาพรวมการทำงานของรัฐบาลยึดโยงกับแผนและยุทธศาสตร์ที่ต้องประเมินผลเป็นรายปีไม่ใช่มองระยะยาว 20 ปีเท่านั้นและนายกรัฐมนตรีทำงานด้วยเกียรติแต่จะยกเกียรติตัวเองไม่ได้ต้องมาจากคนอื่นยกให้

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า คนไทยต้องรู้ตัวเองว่ามาจากไหน และยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งการแก้ปัญหา COVID-19 และนำมาสู่แนวทางรวมใจสร้างชาติ ต้องสร้างโอกาสจากวิกฤต COVID-19 และเป็นความรับผิดชอบของทุกคนต้องช่วยกัน โดยยึดประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ยอมรับว่า เครียด ต้องคิดทุกวัน ดังนั้นต้องอาศัยคนไทยทุกคนร่วมมือกันและมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ถ้ามีความคิดสวนทางกันก็จะแก้ไขไม่ได้

กลับขึ้นด้านบน