ระยองแจ้ง ปชช.ไปจุดเสี่ยง "โรงแรม-ห้าง" รายงาน สสจ.-ตรวจเชื้อ

ระยองแจ้ง ปชช.ไปจุดเสี่ยง "โรงแรม-ห้าง" รายงาน สสจ.-ตรวจเชื้อ

ระยองแจ้ง ปชช.ไปจุดเสี่ยง "โรงแรม-ห้าง" รายงาน สสจ.-ตรวจเชื้อ

รูปข่าว : ระยองแจ้ง ปชช.ไปจุดเสี่ยง "โรงแรม-ห้าง" รายงาน สสจ.-ตรวจเชื้อ

จังหวัดระยองออกคำสั่งให้ประชาชนที่เดินทางไปยังโรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง วันที่ 8-11 ก.ค. และห้างแหลมทองในวันที่ 10 ก.ค. ติดต่อ สสจ.ระยองโดยด่วน 081-8657090, 092-9878539 และ 086-3032625 เพื่อรับการตรวจ COVID-19

วันที่ 15 ก.ค.2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้กำกับการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงนามในคำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับการตรวจหรือรักษา

ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถประกอบกิจการต่าง ๆ ได้อย่างปกติมากยิ่งขึ้น นั้น

 

เนื่องจากปรากฏข้อมูลว่า มีสถานที่บางแห่งในจังหวัดระยองอาจเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้แแก่ โรงแรมดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค.2563 และห้างสรรพสินค้าแพซชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น (ห้างแหลมทองระยอง) เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.3659 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมกาณโรคติดต่อจังหวัดระยอง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2563

 

มติดังกล่าวเห็นควรให้ประชาชนที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.ค.2563 ไปรับการตรวจ หรือรักษาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยด่วน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-8657090, 092-9878539 และ 086-3032625 หรือติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนี้้เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ ที่ตรวจพบติดเชื้อ COVID-19 ได้เข้าพักที่โรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง และเดินทางไปห้างแหลมทองในช่วงเวลาดังกล่าว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลตรวจระยอง "ล็อตแรก 416 คน" ปลอดเชื้อ COVID-19 

เปิดภาพวงจรปิด "ทหารอียิปต์" เที่ยวห้างฯ เมืองระยอง 

สธ.ย้ายหัวหน้าด่าน-ทีมคุมโรคสนามบินอู่ตะเภา 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน