เปิดหนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ StartYoung เดินหน้าแก้ปัญหาสังคม

เปิดหนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ StartYoung เดินหน้าแก้ปัญหาสังคม

เปิดหนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ StartYoung เดินหน้าแก้ปัญหาสังคม

รูปข่าว : เปิดหนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ StartYoung เดินหน้าแก้ปัญหาสังคม

เปิดให้สนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ เดินหน้าทำโครงการร่วมแก้ปัญหาสังคม ทั้งชีวิตวิถีใหม่ การดูแลจิตใจวัยรุ่น การช่วยเหลือชุมชน ฯลฯ

วันนี้ (16 ก.ค.2563) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ StartYoung โดย school of changemakers ชวนสนับสนุนไอเดียเพื่อสังคมของเยาวชนคนไทยให้เกิดขึ้นจริง ด้วยการเป็นอาสาสมัคร หรือสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นในการทำโครงการบนแพลตฟอร์ม StartYoung.Club ซึ่งโครงการจะสมทบทุนเพิ่มให้สูงสุด 5,000 บาทต่อไอเดีย

ผู้ดำเนินโครงการ Start Young เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่จำนวนมาก ที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ยังไม่กล้า ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่มีคนสนับสนุน หากพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากสังคม แม้เพียงเล็กน้อย เราเชื่อว่าพวกเขาจะมีแรงใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ รอบตัวให้สำเร็จ นำทักษะและประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวได้จากการทำโปรเจกต์ไปสร้างสังคมให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งองค์กรหรือประชาชนทั่วไป สามารถร่วมสนับสนุนไอเดียได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 19 ก.ค.2563

 

สำหรับวิธีการสนับสนุนไอเดีย เริ่มจาก 1.เข้าไปเลือกไอเดียที่สนใจได้ที่ https://startyoung.club/idea 2.เลือกไอเดียที่ต้องการสนับสนุน 3.ดูคลิปวีดีโอ เนื้อหา และการสนับสนุนที่ต้องการของไอเดียนั้นๆ 4.หากสนใจ ให้กดปุ่ม "สนับสนุนโครงการนี้" และ 5.เลือกสนับสนุนได้ 2 แบบ เป็นอาสาสมัคร หรือบริจาคเงินทุนเล็กๆ หลังจากนั้นจะได้รับอีเมลยืนยัน และบอกแนวทางการดำเนินการต่อของโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

StartYoung@schoolofchangemakers.com

www.facebook.com/startyoungclubth

และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ https://startyoung.club/about


สำหรับโครงการ StartYoung จากแบบสอบถามพบว่า มีเยาวชนไทยจํานวนกว่า 350,000 คน สนใจและมีไอเดียในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การปรับตัวใหม่ (New Normal) การดูแลจิตใจวัยรุ่น การช่วยเหลือชุมชน หรือคนที่เดือดร้อน หรือ การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนในยุคโควิด ฯลฯ

แต่โอกาสในการลงมือทํา หรือคิดเป็น 5 % ของเยาวชนไทยทั้งหมด เนื่องจากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความเชื่อมั่นว่าตนเองสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ และเข้าไม่ถึงการสนับสนุน ส่งผลให้เยาวชนส่วนใหญ่เริ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ยังไม่สามารถขยายผลกระทบที่ดีไปยังชุมชนรอบข้างได้มากนัก

 

จึงดำเนินโครงการ StartYoung เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ รอบตัวได้ มีประสบการณ์และทักษะในการประกอบการสังคมตั้งแต่ยังเด็ก ผ่านการเรียนรู้จากการคิดและลงมือทําโครงการเพื่อสังคมของตนเอง เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่และเห็นบทบาทมากไปกว่าเยาวชน แต่คือคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือ สภาเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี มีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน มีความสนใจเรียนรู้ หรือ ชอบทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมรอบข้าง ร่วมกับเพื่อนในทีม สามารถเข้าร่วมโปรแกรมตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด เปิดใจ พร้อมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันและกันกับเพื่อนร่วมทีมอื่นๆ ในโครงการ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน