วธ.มอบรางวัล "หมอทวีศิลป์" ใช้ภาษาไทยถูกต้องสร้างสรรค์

วธ.มอบรางวัล "หมอทวีศิลป์" ใช้ภาษาไทยถูกต้องสร้างสรรค์

วธ.มอบรางวัล "หมอทวีศิลป์" ใช้ภาษาไทยถูกต้องสร้างสรรค์

รูปข่าว : วธ.มอบรางวัล "หมอทวีศิลป์" ใช้ภาษาไทยถูกต้องสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลให้กับ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างสร้างสรรค์

วันนี้ (17 ก.ค.2563) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563 โดยปีนี้ได้มอบรางวัลเกียรติยศพิเศษให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งมีผู้ที่ได้รับคัดเลือก 3 รางวัล ได้แก่ 1.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.รายการเวทีเพลงเพราะ (The Golden Song) สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (One 31) และ 3.รายการคลับฟรายเดย์ (Club Friday) สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิรตซ์

นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และรางวัลยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย โดยปีนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ดังนี้

1. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 3 รางวัล (รศ.ชำนาญ รอดเหตุภัย, รศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, รศ.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา) 2. ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 10 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 9 รางวัล (น.ส.กรุณา บัวคำศรี, นายโกมุท คงเทศ, นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์, นายภูสิต ธวัชวิเชียร ,นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, นางลักษิกา เจริญศรี, ผศ.สมชาย สำเนียงงาม ,นายสันติภพ เจนกระบวนหัด (เจนภพ จบกระบวนวรรณ), ผศ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร และชาวต่างประเทศ 1 รางวัล ได้แก่ น.ส.องจิอิน (Ms. Ong, Ji-In))

3.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 4 รางวัล (นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี, นายทองพูล ทองน้อย, นางประไพ สุริยะมล, นายมงคล รัตนพันธุ์) 4.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประเภทบุคคล (นางถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล, รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกสร, นายยุทธพร นาคสุข) ประเภทองค์กร (มูลนิธิดำรงพุฒตาล (อนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย)

นอกจากนั้นได้มอบรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน จำนวน 12 รางวัล และมอบรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) จำนวน 19 รางวัล โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดพิธีรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติ และรับมอบรางวัล ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

กลับขึ้นด้านบน