THE EXIT : กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

THE EXIT : กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

THE EXIT : กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

รูปข่าว : THE EXIT : กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ

ทักษะในการกู้ชีพทางน้ำ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ในยามเกิดอุบัติภัย อาสากู้ภัยถือเป็นกลุ่มคนสำคัญในการช่วยเหลือ แม้บางคนจะมีทักษะความรู้ในการกู้ภัยทางน้ำ แต่สำหรับสถานการณ์วิกฤต ความรู้ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ

 

ใครไม่ไหว ถูกคัดออก เป็นกฎเหล็กสำคัญในการฝึกนักเรียน "กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ"

ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร อาจเป็นเพียงแค่ก้าวแรก หากต้องต้องวิ่ง เพื่อทดสอบสภาพร่างกายว่าพร้อมฝึกครั้งนี้หรือไม่ แม้ยังไม่หายเหนื่อยล้าจากการวิ่ง แต่การพิสูจน์สมรรถภาพหากต้องเผชิญการทำงานต่อเนื่อง การน้ำในทะเล ระยะทางกว่า 3.5 กิโลเมตร ที่ต้องเผชิญทั้งคลื่น กระแสน้ำ และแรงกดดันจากครูฝึก ก็เป็นเพียงก้าวแรก เพื่อทดสอบร่างกายและจิตใจ

 

ในเบื้องต้นและอาจทำให้หลายคนต้องยอม ถูกคัดตัวออกจากการฝึกมีเพียงคนที่พร้อม เพื่อการ กู้ภัยเท่านั้นที่ได้ไปต่อ นักเรียนหลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ บอกว่า

ฝึกหนักๆ แบบนี้ไม่เคย เป็นครั้งแรกปกติจะฝึกกับครู เช่น ฝึกดำน้ำ ว่ายน้ำปกติ

เรือยางเป็นทักษะที่ นักเรียน "กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ" ต้องเรียนรู้ เพราะในหลายสถานการณ์อุบัติภัย การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็เป็นสิ่งสำคัญ อาจไม่ใช่ทักษะทางวิชาการในการใช้เรือยาง แต่ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด พวกเขาอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่าง รวมไปถึงการแบกเรือยางที่พวกเขาต้องร่วมกันแบกเพื่อวิ่งกว่า 5 กิโลเมตร

 

เสียงประทัดดังขึ้นในช่วงเที่ยงคืนหลังพวกเขาถูกปล่อยให้เข้าพักไม่ถึง 2 ชั่วโมง ครูฝึกปลุกพวกเขาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เรียกรวมแถวที่ลานฝึก เพื่อฝึกให้พวกเขาได้มีความพร้อม ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะสถานการณ์อุบัติภัยต่างๆ ในสถานการณ์เกิดขึ้นจริง มักจะมาแบบไม่ทันตั้งตัว

กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ เป็นหลักสูตรที่มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด ร่วมกับ ทหารเรือ และศูนย์บรรเทาสถารณะภัยภาค 4 ออกแบบสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะพิเศษในการกู้ภัยทางน้ำ

 

ร.อ.ฐาพล สมสกุล ผอ.สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.กองทัพเรือ กล่าวว่า กู้ภัยชุดนี้ต้องมีความคงทนทางด้านร่างกาย ถ้าร่างกายแข็งแรง จิตใจจะเข้มแข็งตามมา เมื่อมีความรู้ทางทฤษฎีแล้ว จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น และจาก 30 คน ก็จะเหลือคนที่ผ่านการฝึก 21 คน เมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเล คลื่นลมเขาจะคงทนต่อทะเล และว่ายน้ำได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

 

อาสาสมัครกู้ภัย ที่สมัครใจเข้าร่วมล้วนมีความหวังว่าการฝึกครั้งนี้ จะทำให้พวกเขามีความรู้ และทักษะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงหลังจากผ่านหลักสูตรนี้ นอกจากสภาพร่างกายและจิตใจที่ต้องพร้อมต่อการฝึกในหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้แล้ว

เนื่องจากเป็นจิตอาสาของมูลนิธิกุศลศรัทธา จ.สุราษฎร์ธานี จึงมามาสมัครหลักสูตรนี้ แต่ไม่รู้มาก่อนว่า จะฝึกทักษะ และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายสูงมาก แต่จะใช้ความรู้ไปช่วยเหลือสังคม

 

นายจารุ โชคบำรุง นักเรียนหลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ บอกับทีมข่าว ทั้งนี้ทักษะในการดำน้ำที่ต้องฝึกให้สามารถ ประเมิน วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงได้ในสถานการณ์จริง เป็นอีกส่วนสำคัญที่ นักเรียน "กู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ" ต้องเรียนรู้

 
 

 

 

กลับขึ้นด้านบน