ศธ.เปิดศูนย์คุ้มครอง "นักเรียน-นักศึกษา" ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ศธ.เปิดศูนย์คุ้มครอง "นักเรียน-นักศึกษา" ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ศธ.เปิดศูนย์คุ้มครอง "นักเรียน-นักศึกษา" ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

รูปข่าว : ศธ.เปิดศูนย์คุ้มครอง "นักเรียน-นักศึกษา" ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ศธ.เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ ป้องกันปราบปรามล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา พร้อมคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ

วันนี้ (20 ก.ค.2563) กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) ซึ่งเป็นกลไกที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ยืนยันว่า เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวเปรียบเสมือนถูกซุกไว้ใต้พรม 

ศูนย์ฯ จะทำหน้าที่คุ้มครอง ช่วยเหลือ ปราบปราม รวมทั้งดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิด ซึ่งนอกจากการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ต้องถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูด้วย พร้อมสะสางปัญหาเก่าและยุติปัญหาใหม่ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด สามารถร้องทุกข์ได้ผ่านสายด่วน 02-007-0001 หรือ 1579 หรือติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 

น.ส.วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ระบุว่า ทุกโรงเรียนต้องมีกลไกคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ที่สำคัญครูที่ล่วงละเมิดนักเรียนต้องถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู ควบคู่ไปกับการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาหลายคดีผู้กระทำผิดไม่ได้ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ และก่อเหตุซ้ำ

 

สถิติจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระหว่างปี 2556-2560 มีนักเรียนที่ถูกครูและบุคลากรทางการศึกษาล่วงละเมิดทางเพศ จำนวน 53 คน

ขณะที่ ข้อมูลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เก็บข้อมูลข่าวความรุนแรงเพศทางจากหนังสือพิมพ์ ปี 2560 มีทั้งหมด 317 ข่าว ซึ่งเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5-20 ปี เป็นกลุ่มที่ถูกกระทำความรุนแรงมากที่สุด จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งกลุ่มอายุ 11-15 ปี เป็นช่วงอายุที่ถูกกระทำมากที่สุด ส่วนสถานที่เกิดเหตุในโรงเรียน ห้องเรียน หรือมหาวิทยาลัย มี 17 ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

THE EXIT : นักเรียนหญิงสะท้อนถูกครูคุกคามทางเพศในโรงเรียน (ตอน 1)

THE EXIT : ยากเข้าถึงความช่วยเหลือ คุกคามทางเพศในรั้ว ร.ร. (ตอน 2)

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน