ส.ส.ท.ประกาศผลการคัดเลือก 5 กรรมการนโยบาย

ส.ส.ท.ประกาศผลการคัดเลือก 5 กรรมการนโยบาย

ส.ส.ท.ประกาศผลการคัดเลือก 5 กรรมการนโยบาย

รูปข่าว : ส.ส.ท.ประกาศผลการคัดเลือก 5 กรรมการนโยบาย

ส.ส.ท. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายใหม่ 5 คน ได้แก่ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, บุญเลิศ คชายุทธเดช, อุษาสินี ริ้วทอง, อนุสรณ์ ธรรมใจ และอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วันนี้ (22 ก.ค.2563) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศผลผู้ผ่านการการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 5 คน จากผู้ผ่านการคัดเลือก 53 คน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

  • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนา เด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นายบุญเลิศ คชายุทธเดช และ น.ส.อุษาสินี ริ้วทอง
  • ด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเปิดสรรหาอีก 2 ตำแหน่ง ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ และนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

การเปิดรับสมัครสรรหากรรมการนโยบายจำนวน 5 ตำแหน่งในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกมาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเดิมหลังครบวาระ 4 ปี โดยขับเคลื่อนสื่อเพื่อสังคมตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การก่อตั้งสื่อสาธารณะ มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้แสดงวิสัยทัศน์จำนวน 54 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน เปิดให้ทั้งหมดแสดงวิสัยทัศน์ และตอบคำถามจากคณะกรรมการตลอด 2 วันที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ทำหน้าที่คัดเลือกมาจากองค์กรสื่อ ภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการต่าง ๆ จาก 15 หน่วยงาน

กลับขึ้นด้านบน