ออสเตรเลียเปิดตัว ผู้ช่วยจาก AI จัดการปัญหาจากการหย่าร้าง

ออสเตรเลียเปิดตัว ผู้ช่วยจาก AI จัดการปัญหาจากการหย่าร้าง

ออสเตรเลียเปิดตัว ผู้ช่วยจาก AI จัดการปัญหาจากการหย่าร้าง

รูปข่าว : ออสเตรเลียเปิดตัว ผู้ช่วยจาก AI จัดการปัญหาจากการหย่าร้าง

"amica" ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากศาลครอบครัวและศาลรัฐบาลกลาง ประเทศออสเตรเลียเปิดตัวแล้ว ระบุพัฒนาขึ้นเพื่อคลี่คลาย ลดขั้นตอน รวมถึงค่าใช้จ่ายในคดีหย่าร้างของคู่สมรส รวมถึงช่วยลดความเครียดและความกดดันที่อาจเกิดขึ้นได้

ศาลครอบครัวและศาลรัฐบาลกลาง ประเทศออสเตรเลีย เปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ชื่อว่า 'amica' เป็นระบบที่เข้ามาช่วยจัดการปัญหาหลังการหย่าร้าง เมื่อคู่สมรสตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ และต้องการจัดการเรื่องการเรื่องต่าง ๆ เช่น การแบ่งทรัพย์สิน หรือการแบ่งสิทธิการเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ โดยจะจัดสรรให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งยังเป็นการลดความกดดัน และความเครียดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการเรื่องการหย่าร้าง

ผู้ที่ต้องการใช้งาน amica สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ โดยระบุว่าต้องการให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เข้าไปช่วยจัดการปัญหาเรื่องใด จากนั้นระบบจะเป็นผู้ดำเนินการส่งข้อมูลไปหาคู่สมรสอีกฝ่าย เพื่อจัดการเรื่องข้อตกลงต่าง ๆ ต่อไป โดยผู้ใช้งานไม่ต้องติดต่อไปหาคู่สมรสอีกฝ่ายด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระของศาลครอบครัวในการจัดการคดีหย่าร้างที่ไม่ซับซ้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Photo: amica.gov.au

Photo: amica.gov.au

การจัดการปัญหาหลังการหย่าร้างมีความยุ่งยาก และความลำบากใจของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย รัฐบาลออสเตรเลียจึงได้เข้ามาจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยการช่วยปรับปรุงกฎหมายครอบครัว โดยนำ amica ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา โดยคดีที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยจัดการนั้น ต้องมีความไม่ยุ่งยากซับซ้อน คู่สมรสสามารถตกลงกันได้ และยินยอมที่จะทำตามคำแนะนำของ amica หากไม่สามารถตกลงกันได้ ทนายความจะเข้ามารับช่วงต่อในการจัดการปัญหาเป็นลำดับต่อไป

การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ amica มาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการปัญหาให้กับมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนต่าง ๆ และช่วยคลี่คลายคดีหย่าร้างของคู่สมรสซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในศาลฯ ให้น้อยลง

Photo: amica.gov.au

Photo: amica.gov.au

โดยระบบปัญญาประดิษฐ์นี้เปิดให้ใช้งานได้ฟรีในประเทศออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

How amica helps separating couples

Can artificial intelligence help separating couples reach agreement? The answer is yes. amica is a new service that helps people sort out their property settlements without court action. amica guides you through a step-by-step process, and offers information and support to help you reach an amicable agreement. Designed and tested using the feedback of everyday Australians who have been through everyday family law disputes, amica is a secure, digital service funded by the Commonwealth Government. amica combines artificial intelligence, legal expertise and the wisdom of ordinary Australians. Until 1 January 2021, couples can use all of the amica service for free. Find out more at amica.gov.au amica was created by National Legal Aid and Australia's legal aid commissions - the nation's biggest providers of family law assistance. Legal Aid ACT Legal Aid NSW NT Legal Aid Legal Aid Queensland Legal Services Commission of South Australia Legal Aid Commission of Tasmania Victoria Legal Aid Legal Aid WA #amica #SimpleSmartSeparation #Separation #FamilyLaw #PropertySettlement #Children #Property #Separating #Australia #ParentingArrangements #Parents

Posted by amica Australia on Sunday, June 28, 2020

  

--------------------------

“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ #ThaiPBS
ติดตาม #ThaiPBSSciAndTech ได้ที่
- https://www.facebook.com/ThaiPBSSciAndTech
- https://twitter.com/ThaiPBSSciTech

  

กลับขึ้นด้านบน