องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบบ้านไฟไหม้คลองเตย

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบบ้านไฟไหม้คลองเตย

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบบ้านไฟไหม้คลองเตย

รูปข่าว : องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบบ้านไฟไหม้คลองเตย

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน

วันนี้ (24 ก.ค.2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 22 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 22 ครอบครัว 19 หลังคาเรือน ที่ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 เวลา 18.37 น. สถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบภัยได้รับทราบ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เกิดเหตุ พร้อมให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย

 

โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย

กลับขึ้นด้านบน