"สทิงพระ" ไม่เอาเขื่อน จี้กรมโยธาฯ หยุดทำลาย "หาดมหาราช"

"สทิงพระ" ไม่เอาเขื่อน จี้กรมโยธาฯ หยุดทำลาย "หาดมหาราช"

"สทิงพระ" ไม่เอาเขื่อน จี้กรมโยธาฯ หยุดทำลาย "หาดมหาราช"

รูปข่าว : "สทิงพระ" ไม่เอาเขื่อน จี้กรมโยธาฯ หยุดทำลาย "หาดมหาราช"

ชาวบ้านสทิงพระร้องกรมโยธาธิการฯ หยุดทำลายชายหาดมหาราช ด้วยโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่น ที่จะทำลายระบบนิเวศ ภูมิทัศน์ที่ด้วยงาม ด้วยกำแพงคอนกรีต และสร้างความเสียหายให้ชายหาดหลายแห่งทั่วประเทศมาแล้ว ด้วยงบประมาณมหาศาล

วันนี้ (25 ก.ค.2563) ที่ชายหาดมหาราช อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนรักหาดมหาราช รวมตัวกันที่ชายหาดมหาราช เพื่อใช้สิทธิ์แสดงออกว่าต้องการปกป้องชายหาดมหาราช ไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนชายหาดมหาราชเป็นโครงสร้างโดยการทำบันไดคอนกรีต กำแพงกันคลื่นชายหาด ซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นการทำลายภูมิทัศน์ ทำลายระบบนิเวศชายหาด อย่างรุนแรง โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยราชการ แต่ขาดการมีส่วนจากประชาชนและขาดการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน

นายนิธิวัฒน์ ชินพงศ์ กลุ่มประชาชนชาวสทิงพระ ผู้มีหัวใจรักหาดทราย กล่าวว่า เราได้เฝ้ามอง และติดตามการทำลายหาดชายหาดมหาราช อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ยัดเยียดกำแพงกันคลื่นให้แก่ชายหาด เปลี่ยนหาดทรายสวยงามเป็นลานคอนกรีตขั้นบันได ไร้ประโยชน์ และทำลายภูมิทัศน์ชายหาดให้สูญสิ้น

โครงการนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ ภูมินิเวศหาดทรายสวยงาม หาดประวัติศาสตร์ของ อ.สทิงพระ ให้กลายเป็นกำแพงกันคลื่นที่ไร้ประโยชน์ และสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับหาดทราย

เราได้ติดตามโครงการลักษณะนี้ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในชายหาดอื่นๆ ทั้งหาดทรายแก้ว ชิงโค หาดอ่าวน้อย หาดชะอำ

 

นายนิธิวัฒน์กล่าวว่า หาดเหล่านี้ถูกกรมโยธาธิการทำลาย ทำให้หาดทรายที่สวยงามหายไปอย่างถาวร และสร้างปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ต่อไป เป็นเหตุให้ต้องถมงบประมาณลงไปในพื้นที่ด้านเหนือของหาดทราย เพื่อสร้างกำแพงกันคลื่นต่อไปไปรู้จบ

การกล่าวอ้างการกัดเซาะชายฝั่งเพียงชั่วคราว มาเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างเขื่อนถาวร ใช้งบประมาณมหาศาล จึงไม่สมเหตุสมผล และเป็นวิธีการที่ขัดต่อหลักความยั่งยืน ที่รัฐบาลต้องคำนึงถึง

นายนิธิวัฒน์กล่าวต่อว่า เราได้เห็นการทำลายชายหาดมหาราช โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เราได้ยื่นข้อกังวลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าของโครงการ แต่การร้องเรียนของเราถึงผลกระทบและข้อห่วงกังวลต่างๆ ที่เราร้องเรียนไปกลับไม่ได้รับการตอบกลับ

 

ทุกวันนี้ มีเพียงความพยายามเร่งทำลายชายหาด โดยนำปั้นจั่นหลายตัว ลงบนชายหาดเพื่อเร่งตอกเสาเข็ม การทำลายชายหาดมหาราช ทำให้ประชาชนสทิงพระนิ่งนอนใจไม่ได้ เราได้เห็นชายหาดม่วงงาม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับหาดมหาราช ต่อสู้ร่วมกันอย่างกล้าหาญ เพื่อทวงคืนผืนทราย หาดม่วงงาม จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนสทิงพระ ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องหาดมหาราชในวันนี้

ด้าน นายธวัช อินทรัตน์ ประชาชนชาวสทิงพระ กล่าวว่า เราไม่อาจทนเห็นการทำลายชายหาดมหาราชได้อีกต่อไปแล้ว ถึงแม้โครงการจะดำเนินการไปมากแล้วก็ตาม แต่เรายังมีความหวังที่จะทวงคืนผืนทรายของเราคืนมา เพื่อลูกหลานของเราจะมีหาดทรายอันสวยงามไว้ดังเดิม

ในนามของประชาชนชาวมหาราช ขอประกาศว่า นับจากนี้เป็นต้นไป เราจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์รักษาหาดมหาราช เราจะร่วมกันต่อสู้ด้วยความรู้ ความจริง และกระบวนการอันสันติวิธี เพื่อให้หาดมหาราชรอดพ้นจากกำแพงกันคลื่น เราขอเรียกร้องให้กรมโยธาธิการฯ ยกเลิกการดำเนินโครงการนี้โดยทันที

ขอเรียกร้องให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลชายหาด ได้ทำหน้าที่ปกป้องหาดทราย ยืนหยัดในข้อมูลความรู้และใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีเพื่อทวงคืนหาดทรายร่วมกับประชาชน

นายธวัชกล่าวเพิ่มเติมว่า เราขอเรียกร้องไปยังสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ในลักษณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ และงบฯ กำลังพิจารณาผ่านรัฐสภา เราขอเรียกร้องให้ท่านใช้ความกล้าหาญ ตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลออกไป เพราะโครงการเหล่านั้น คือต้นตอในการทำลายชายหาดมหาราช และหาดคาบสมุทรสทิงพระ

กลับขึ้นด้านบน