ชาติไทยฯ ประชุมใหญ่ 9 ส.ค. เตรียมเลือกตั้ง 3 กก.บห.

ชาติไทยฯ ประชุมใหญ่ 9 ส.ค. เตรียมเลือกตั้ง 3 กก.บห.

ชาติไทยฯ ประชุมใหญ่ 9 ส.ค. เตรียมเลือกตั้ง 3 กก.บห.

รูปข่าว : ชาติไทยฯ ประชุมใหญ่ 9 ส.ค. เตรียมเลือกตั้ง 3 กก.บห.

พรรคชาติไทยพัฒนา นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 9 ส.ค.นี้ เตรียมเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 3 ที่นั่ง แทนคนลาออก

วันนี้ (26 ก.ค.2563) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.นี้ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต

ซึ่งนอกจากจะมีวาระที่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานที่ประชุม จะแจ้งให้ทราบแล้ว ยังมีวาระที่จะต้องรับรองรายงานการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563, แผนหรือโครงการที่จะดำเนินการตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 , แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2563, รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562 ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560

งบการเงินประจำปี 2562 ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากมีผู้ลาออกไป 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองหัวหน้าพรรค รองเลขาธิการพรรค และกรรมการทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระ ให้รัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาพบปะกับสมาชิก โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา จะได้นำเสนองานในหน้าที่ว่าได้ทำอะไรไปบ้างอย่างไร สอดคล้องกับนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างไร

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน