นร.ร้องศาลปกครองเพิกถอน "ประกาศ-ระเบียบ" ทรงผม

นร.ร้องศาลปกครองเพิกถอน "ประกาศ-ระเบียบ" ทรงผม

นร.ร้องศาลปกครองเพิกถอน "ประกาศ-ระเบียบ" ทรงผม

รูปข่าว : นร.ร้องศาลปกครองเพิกถอน "ประกาศ-ระเบียบ" ทรงผม

กรณีประเด็นทรงผมนักเรียน แม้ที่ผ่านมาต้นปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบอนุญาตให้นักเรียนชายหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ แต่ล่าสุดกลุ่มนักเรียนก็รวมตัวกันยื่นศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบ 2 ฉบับ ที่มีผลต่อทรงผมนักเรียน

วันนี้ (30 ก.ค.63) เช้าวันนี้ กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในนาม "กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท" รวม 23 คน พร้อมตัวแทนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางมาศาลปกครองกลางเพื่อเป็นโจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง โดยประเด็นการยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำเลยที่ 1 และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำเลย 2 โดยขอให้เพิกถอน กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับเรื่องทรงผมของนักเรียนฉบับแรก คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 ม.ค.2518 ออกตามประกาศคณะปฏิวัติ และอีกฉบับระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนที่เพิ่งประกาศใช้ เดือน มี.ค.2563 เนื่องจากเห็นว่า เป็นกฎระเบียบที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่รัฐธรรมนูญไทยกำหนดไว้ และกฎระเบียบนี้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักความเหมาะสมและการได้สัดส่วน

แม้ก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบปี 63 ได้แก้ไขแล้ว ไม่ได้จำกัดไว้ผมสั้นยาวแต่ในตัวระเบียบเองยังไม่ชัดเจน แต่กลับไปเพิ่มเนื้อหาที่เป็นข้อจำกัดในระเบียบ เช่น การห้ามดัด ย้อม ทำลอน ทำสี โดยคำขอนั้นเป็นการขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ฉบับเพราะเห็นว่าในทางปฏิบัติยังมีเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนในหลายโรงเรียน

 

ขณะที่ น.ส.ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายศูนย์ความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่า ทีมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เห็นว่า การออกระเบียบทั้ง 2 ฉบับ ยังละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำหรับการยื่นฟ้องศาลปกครองครั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ยังเคยออกมาร้องเรียนและขอให้กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกระเบียบเกี่ยวกับการบังคับให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนด้วย

กลับขึ้นด้านบน