เชิญฟังสัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน”

เชิญฟังสัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน”

เชิญฟังสัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน”

รูปข่าว : เชิญฟังสัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน”

บสก.9 เชิญร่วมงานและรับฟังสัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจ หรือ เป็นพิษกับประชาชน” ในวันเสาร์ที่ 1 ส.ค.นี้

สถาบันอิศรา โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน” ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลลูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือร่วมฟังการถ่ายทอดสดผ่าน facebook fanpage : TNN ช่อง 16, Thai PBS, ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 และข่าวช่อง ONE

การจัดสัมมนาสาธารณะในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 โดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ร่วมอบรมจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด: ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.ก. เงินกู้ เพื่อตรวจสอบการจัดสรรโครงการต่าง ๆ ในกรอบของ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท อีกทั้งเพื่อตรวจสอบประโยชน์ที่ประชาชน และผู้ประกอบการภาคธุรกิจจะได้รับจากเงินกู้ดังกล่าวรวมถึงผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับ

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาโครงการใน พ.ร.ก.เงินกู้ นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และที่ปรึกษา กมธ. วิสามัญติดตามตรวจสอบงบประมาณ และมาตรการการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ น.ส.ฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยกำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลลูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่งล่วงหน้า (รับจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการสแกน QR Code หรือลงทะเบียน ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3fUKyQuaolgx6WhTxOXOKysf0IfxjyV1O2JNRDyv6TEjlQ/viewform สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 0 2241 3905 

กลับขึ้นด้านบน