ศาลตัดสินจำคุก "ทักษิณ" 5 ปี ใช้ตำแหน่งแปลงค่าสัมปทาน

ศาลตัดสินจำคุก "ทักษิณ" 5 ปี ใช้ตำแหน่งแปลงค่าสัมปทาน

ศาลตัดสินจำคุก "ทักษิณ" 5 ปี ใช้ตำแหน่งแปลงค่าสัมปทาน

รูปข่าว : ศาลตัดสินจำคุก "ทักษิณ" 5 ปี ใช้ตำแหน่งแปลงค่าสัมปทาน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก "ทักษิณ ชินวัตร" 5 ปี ในการใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์กลุ่มชินคอร์ปพร้อมออกหมายจับ เมื่อรวมคดีเก่านายทักษิณ มีโทษจำคุกเป็นเวลา 10 ปี

วันนี้ (31 ก.ค.2563) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟ้องนายทักษิณ ชินวัตรเป็นจำเลยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี กรณีการแปลงสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม เป็นภาษีสรรพสามิตเอื้อประโยชน์ธุรกิจของบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย 6.6 หมื่นล้านบาท

โดยศาลฯ ระบุว่า นายทักษิณดำเนินการดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เชอร์วิส (ADVANC) และบริษัทดิจิตอลโฟน จำกัด ในเครือ SHIN ซึ่งได้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากรัฐ ซึ่งกลุ่ม SHIN มีนายทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทำให้ทั้งสองบริษัทได้รับคืนเงินภาษีสรรพสามิตที่ชำระแล้วโดยมีสิทธินำไปหักออกจากค่าสัมปทานที่ต้องนำส่งรัฐ เป็นผลให้รัฐได้รับความเสียหายและกลุ่ม SHIN ได้รับประโยชน์อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต

ดังนั้น องค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากให้ลงโทษนายทักษิณ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุก 2 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการ หรือดูแลกิจการเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น จำคุก 3 ปี รวมเป็นจำคุก 5 ปี ทั้งนี้ ให้นับโทษจำคุกต่อจากโทษในคดีเอ็กซิมแบงก์ และคดีหวยบนดินพร้อมทั้งออกหมายจับจำเลยมาเพื่อบังคับตามคำพิพากษาแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาฯ พิพากษาจำคุกนายทักษิณ ในคดีเอ็กซิมแบงก์เป็นเวลา 3 ปี และคดีหวยบนดินเป็นเวลา 2 ปีและ ล่าสุด คดีแปลงค่าสัมปทานเอื้อชินคอร์ปนี้ พิพากษาจำคุก 5 ปี รวมเป็นนายทักษิณมีโทษจำคุก 10 ปีโดยไม่รอลงอาญา ส่วนคดีที่ศาลฎีกาฯ พิพากษาจำคุกคดีทุจริตประมูลซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก จำคุก 1 ปี หมดอายุความไปแล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน