ไทยติดโผ 1 ใน 7 ของโลกกลุ่มความเสี่ยงต่ำ COVID-19

ไทยติดโผ 1 ใน 7 ของโลกกลุ่มความเสี่ยงต่ำ COVID-19

ไทยติดโผ 1 ใน 7 ของโลกกลุ่มความเสี่ยงต่ำ COVID-19

รูปข่าว : ไทยติดโผ 1 ใน 7 ของโลกกลุ่มความเสี่ยงต่ำ COVID-19

วช.เปิดเผยผลการศึกษาสหรัฐอเมริกาจัด "ไทย" เป็น 1 ใน 7 เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำโรค COVID-19 ขณะที่อีก 241 ประเทศหรือดินแดนทั่วโลกยังถูกจัดในเขตที่มีความเสี่ยงสูง และแนะนำไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว

วันนี้ ( 9 ส.ค.2563) ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า จากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรค COVID-19 ในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์การวิจัยและพัฒนาของ ศบค. พบว่า ขณะนี้การระบาดยังรุนแรงมากทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันเกือบ 300,000 คน หรือเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนในทุก 3-4 วัน ที่สำคัญแนวโน้มการระบาดได้เปลี่ยนไปอีกระยะ จากการมีจุดศูนย์กลางการระบาดเป็นบางหย่อมกลายเป็นการระบาดในเกือบทุกจุดทั่วโลกพร้อมๆกัน รวมทั้งได้เกิดการระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศที่เคยควบคุมการระบาดได้ดีมาก่อน

เลขาธิการ วช. กล่าวว่า สัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเป็นข่าวดีของไทย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับระบบการให้คำแนะนำการเดินทางของคนอเมริกัน จากเดิมเคยประกาศแนะนำให้คนอเมริกันไม่เดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งยกระดับความเสี่ยงเรื่องการเดินทางโดยแนะนำให้ไม่เดินทางโดยไม่จำเป็นนั้น ล่าสุด สหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์ในระดับโลกและระดับประเทศใหม่ เนื่องจากแต่ละประเทศสามารถควบคุมการระบาดได้ไม่เท่ากัน บางแห่งสถานการณ์ดีขึ้นในขณะที่บางแห่งสถานการณ์แย่ลง จึงเปลี่ยนจากการประกาศคำแนะนำการเดินทางรวมกันทั่วโลกมาเป็นการประเมินเป็นรายประเทศ

 

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์จากสถานการณ์การติดเชื้อ ปัจจัยเรื่องการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการควบคุมและบริหารสถานการณ์ จึงได้ออกเป็นคำแนะนำเรื่องการเดินทางให้กับคนอเมริกันเป็นรายประเทศ ซึ่งจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

ทั่วโลก 207 ประเทศ ในจำนวน 241 ประเทศหรือดินแดน ยังถูกจัดอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งยังแนะนำให้ไม่เดินทางไปยังประเทศหรือดินแดนดังกล่าว รวมทั้งไม่มีประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลาง และอีก 14 ประเทศมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมินได้

ไทยติดโผ 1 ใน 7 กลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ

สำหรับประเทศไทย อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ซึ่งมีเพียง 7 ประเทศหรือดินแดนเท่านั้น ได้แก่ ไทย นิวซีแลนด์ ฟิจิ หมู่เกาะโบแนเรอ ซาบา ซินต์เอิสตาซียีส และเซนต์บาร์เตเลมี โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำมากอีก 13 ประเทศหรือดินแดน เกือบทั้งหมดเป็นเกาะ หรือประเทศขนาดเล็กหรือมีประชากรไม่มาก

สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อคำแนะนำการเดินทาง โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้ กลุ่มความเสี่ยงสูง จำนวน 207 ประเทศหรือดินแดน ส่วนกลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ไม่มี ขณะที่กลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 ประเทศหรือดินแดน โดยในทวีเอเชีย ได้แก่ ไทย และนิวซีแลนด์

ขณะที่กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก จำนวน 13 ประเทศหรือดินแดน โดยในทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน ลาว มาเก๊า ไต้หวัน ติมอร์-เลสเต และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน จำนวน 14 ประเทศดินแดน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคาะแล้ว! ทดลองเปิดเรียน 100% ทั่วประเทศ 13 ส.ค.นี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน