องค์การนักศึกษา มธ.ออกแถลงการณ์ ประเด็นปราศรัยไม่ขัดกฎหมาย

องค์การนักศึกษา มธ.ออกแถลงการณ์ ประเด็นปราศรัยไม่ขัดกฎหมาย

องค์การนักศึกษา มธ.ออกแถลงการณ์ ประเด็นปราศรัยไม่ขัดกฎหมาย

รูปข่าว : องค์การนักศึกษา มธ.ออกแถลงการณ์ ประเด็นปราศรัยไม่ขัดกฎหมาย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ ระบุประเด็นการปราศรัยไม่ขัดกฎหมาย เป็นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ ระบุประเด็นการปราศรัยไม่ขัดกฎหมาย เป็นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอให้คณะผู้บริหารยืดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ความถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรณีเหตุการณ์ชุมนุม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" มีการปราศรัยที่ไม่เหมาะสมตามโบราณประเพณี

จากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีกระแสข่าวภายในงานดังกล่าวว่า มีการปราศรัยในประเด็นที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมตามโบราณประเพณีที่สืบต่อกันมา ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานราชการ แก่นักศึกษาในการชุมนุมครั้งนี้ มีความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อกฏหมายแต่เป็นการแสดงออกซึ่งสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิ่งที่ปราศรัยออกไปนั้นเป็นพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยและมีเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติทั้งสิ้น

ในส่วนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราทราบดีถึงแรงกดดันมหาศาลที่ส่งไปยังคณะผู้บริหาร เรารู้สึกเห็นใจกับสิ่งที่พวกท่านต้องเผชิญและแก้ไข ซึ่งเราอยากจะย้ำกับทางผู้บริหาร ว่าทางผู้บริหารไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบตามที่สังคมกดดัน เราในนามนักศึกษาธรรมศาสตร์ขอให้คณะผู้บริหารยืดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ความถูกต้องและเป็นธรรม

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาดั่งคำมั่น ที่เรามีให้ต่อทุกคน และพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย ความถูกต้องและเป็นธรรมให้อยู่คู่กับเรา ธรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป

"ธรรมศาสตร์จะไม่ทน"

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน