เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง จ.ตาก

เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง จ.ตาก

เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง จ.ตาก

รูปข่าว : เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง จ.ตาก

เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง จ.ตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาใน อ.แม่สอด หลังจากพบน้ำประปามีสีขุ่นแดงและต้องลดกำลังการผลิตลงร้อยละ 50

วันนี้่ (23 มิ.ย.2558) นายสมชัยฐ์ หทยตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจสอบพื้นที่สูบน้ำจากแม่น้ำเมยชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณบ้านห้วยม่วง ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า น้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจ่ายให้กับประชาชน มีสีขุ่นแดง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ระบุว่า เบื้องต้นได้รับแจ้งจากสำนักงานการประปาฯว่า สาเหตุที่น้ำขุ่นแดงเกิดจากการเปิดหน้าดินเพื่อทำการเกษตรของเกษตรกร เมื่อมีฝนตกจึงได้ชะลงแม่น้ำเมยซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา เบื้องต้นแก้ปัญหาโดยการลดกำลังการผลิตน้ำประปาลงร้อยละ 50 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนบางส่วน สำหรับการแก้ไขระยะยาวจะทำหนังสือของบประมาณ จัดหาพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ทำเป็นบ่อพักน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชนใน อ.แม่สอด ให้เพียงพอ


กลับขึ้นด้านบน